medyczne studium zawodowe w łukowie, medyczne studium zawodowe łuków, medyczne studium zawodowe siedlce, medyczne studium zawodowe mińsk mazowiecki, medyczne studium zawodowe garwolin, medyczne studium zawodowe biała podlaska, medyczne studium zawodowe radzyń podlaski, medyczne studium zawodowe lubartów, medyczne studium zawodowe sokołów podlaski, medyczne studium zawodowe mazowieckie, medyczne studium zawodowe lubelskie, medyczne studium zawodowe kałuszyn, studium medyczne w łukowie, studium medyczne łuków, studium medyczne siedlce, studium medyczne mińsk mazowiecki, studium medyczne garwolin, studium medyczne biała podlaska, studium medyczne radzyń podlaski, studium medyczne lubartów, studium medyczne sokołów podlaski, studium medyczne mazowieckie, studium medyczne lubelskie, studium medyczne kałuszyn, szkoła wieczorowa w łukowie, szkoła wieczorowa łuków, szkoła wieczorowa siedlce, szkoła wieczorowa mińsk mazowiecki, szkoła wieczorowa garwolin, szkoła wieczorowa biała podlaska, szkoła wieczorowa radzyń podlaski, szkoła wieczorowa lubartów, szkoła wieczorowa sokołów podlaski, szkoła wieczorowa mazowieckie, szkoła wieczorowa lubelskie, szkoła wieczorowa kałuszyn, studium wieczorowe w łukowie, studium wieczorowe łuków, studium wieczorowe siedlce, studium wieczorowe mińsk mazowiecki, studium wieczorowe garwolin, studium wieczorowe biała podlaska, studium wieczorowe radzyń podlaski, studium wieczorowe lubartów, studium wieczorowe sokołów podlaski, studium wieczorowe mazowieckie, studium wieczorowe lubelskie, studium wieczorowe kałuszyn, szkoła medyczna w łukowie, szkoła medyczna łuków, szkoła medyczna siedlce, szkoła medyczna mińsk mazowiecki, szkoła medyczna garwolin, szkoła medyczna biała podlaska, szkoła medyczna radzyń podlaski, szkoła medyczna lubartów, szkoła medyczna sokołów podlaski, szkoła medyczna mazowieckie, szkoła medyczna lubelskie, szkoła medyczna kałuszyn, Fotografia ślubna Puławy
medyczne studium zawodowe Technik farmaceutyczny łuków, medyczne studium zawodowe Technik masażysta łuków, medyczne studium zawodowe Technik usług kosmetycznych łuków, medyczne studium zawodowe Asystent osoby niepełnosprawnej łuków, medyczne studium zawodowe Higienistka stomatologiczna łuków, medyczne studium zawodowe Opiekun medyczny łuków, medyczne studium zawodowe Technik sterylizacji medycznej łuków, medyczne studium zawodowe Opiekun w domu pomocy społecznej łuków, medyczne studium zawodowe Technik ochrony fizycznej osób i mienia łuków, studium medyczne Technik farmaceutyczny łuków, studium medyczne Technik masażysta łuków, studium medyczne Technik usług kosmetycznych łuków, studium medyczne Asystent osoby niepełnosprawnej łuków, studium medyczne Higienistka stomatologiczna łuków, studium medyczne Opiekun medyczny łuków, studium medyczne Technik sterylizacji medycznej łuków, studium medyczne Opiekun w domu pomocy społecznej łuków, studium medyczne Technik ochrony fizycznej osób i mienia łuków, szkoła wieczorowa Technik farmaceutyczny łuków, szkoła wieczorowa Technik masażysta łuków, szkoła wieczorowa Technik usług kosmetycznych łuków, szkoła wieczorowa Asystent osoby niepełnosprawnej łuków, szkoła wieczorowa Higienistka stomatologiczna łuków, szkoła wieczorowa Opiekun medyczny łuków, szkoła wieczorowa Technik sterylizacji medycznej łuków, szkoła wieczorowa Opiekun w domu pomocy społecznej łuków, szkoła wieczorowa Technik ochrony fizycznej osób i mienia łuków, studium wieczorowe Technik farmaceutyczny łuków, studium wieczorowe Technik masażysta łuków, studium wieczorowe Technik usług kosmetycznych łuków, studium wieczorowe Asystent osoby niepełnosprawnej łuków, studium wieczorowe Higienistka stomatologiczna łuków, studium wieczorowe Opiekun medyczny łuków, studium wieczorowe Technik sterylizacji medycznej łuków, studium wieczorowe Opiekun w domu pomocy społecznej łuków, studium wieczorowe Technik ochrony fizycznej osób i mienia łuków, szkoła medyczna Technik farmaceutyczny łuków, szkoła medyczna Technik masażysta łuków, szkoła medyczna Technik usług kosmetycznych łuków, szkoła medyczna Asystent osoby niepełnosprawnej łuków, szkoła medyczna Higienistka stomatologiczna łuków, szkoła medyczna Opiekun medyczny łuków, szkoła medyczna Technik sterylizacji medycznej łuków, szkoła medyczna Opiekun w domu pomocy społecznej łuków, szkoła medyczna Technik ochrony fizycznej osób i mienia łuków, Fotografia ślubna Puławy

Szkoła Policealna – Medyczne Studium Zawodowe

im. Janusza Korczaka w Łukowie

Kwesta czerwonokrzyska

Z okazji Światowego Dnia Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca, Polski Czerwony Krzyż przeprowadza corocznie na terenie całej Polski publiczną zbiórkę pieniężną pod hasłem „Polski Czerwony Krzyż dla potrzebujących”. Na terenie powiatu łukowskiego akcją tą koordynuje Zarząd Rejonowy PCK w Łukowie. Zbiórka odbywa się głównie na terenie szkół. Zebrane pieniądze są przeznaczone na pomoc uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej.
W naszej szkole kwesta czerwonokrzyska odbyła się w dniach 23-25 kwietnia br. Przeprowadzili ją członkowie Szkolnego Koła PCK i HDK. Rozliczenie zbiórki odbyło się 25 kwietnia, zebrane pieniądze przekazano przedstawicielom Zarządu Rejonowego PCK w Łukowie.

Czytaj dalej

Przetarg nieograniczony

Załączniki:

Ogloszenie_nr_554869-N-2018_z_dnia_2018-05-08_r.

Specyfikacja_istotnych_warunkow_zamowienia_-_utwardzenie_placów_2018

Zal_1_Formularz_ofertowy_2018

Zal_2_Oswiadczenie_przeslaniki_do_wykluczenia_2018 Zal_3_Oswiadczenie_o_spelnianiu_warunkow_udzialu_2018

Zal_4_Zobowiazanie_podmiotu_2018

Zal_5_Oswiadczenie_o_grupie_kapitalowej_2018

Zal_6_Wykaz_osob_2018

Zal_7_Projekt_umowy_2018

Zal_8_Przedmiar_robot_budowlanych

Zal_9_Specyfikacja_techniczna_wykonania_i_odbioru_robot_bud

Zał 10

Zał 10

zał 10

Zał 10

 

 

Konkurs plastyczny „Szanuj innych w Sieci”

11 kwietnia br. odbyło się podsumowanie konkursu plastycznego „Szanuj innych w Sieci”. Jego organizatorami byli: Szkoła Policealna – Medyczne Studium Zawodowe im. Janusza Korczaka w Łukowie oraz Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Komisji Edukacji Narodowej w Lublinie.

Głównymi celami konkursu było:  promowanie wśród uczniów/słuchaczy zasad bezpiecznego korzystania z zasobów Internetu; zachęcenie młodzieży do rozwijania zdolności plastycznych i aktywności na forum szkoły, realizacja priorytetu Ministra Edukacji Narodowej
i Lubelskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2017/2018. Czytaj dalej

„Zaświeć się na niebiesko dla autyzmu”

11 kwietnia br. uczniowie i nauczyciele naszej szkoły wzięli aktywny udział w lokalnej imprezie pod hasłem „Zaświeć się na niebiesko dla autyzmu”.Jej organizatorami byli: Łukowskie Stowarzyszenie Wspierania Osób z Autyzmem i Ich Rodzin „Labirynt” oraz Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łukowie.

Młodzież szkoły policealnej z kijkami Nordic Walking, wraz ze swoimi opiekunami – p. Anną Mateńka i p. Agnieszką Zaniewicz, uczestniczyła w „Niebieskim Biegu” po Miejskim Parku. Wszyscy uczestnicy otrzymali okazjonalne medale, a szkoła – okolicznościowy dyplom.

W części artystycznej wystąpiły między innymi słuchaczki kierunku opiekuna medycznego.Nad merytorycznym przygotowaniem uczniów czuwały panie:
Krystyna Ambroziak, Agnieszka Baranowska i Agnieszka Zaniewicz.

Czytaj dalej

Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich

23 kwietnia, w ramach obchodów Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich, mieszkańcy Internatu Szkoły Policealnej – Medycznego Studium Zawodowego w Łukowie wzięli udział w „II Ogólnopolskim Czytaniu Jeżycjady Małgorzaty Musierowicz” Wydawnictwa Akapit Press.

Podczas spotkania przedstawiciele młodzieży odczytali z podziałem na role fragmenty powieści pt. „Kłamczucha”. Do czytania wybranych fragmentów książek Małgorzaty Musierowicz zaproszeni zostali również: p. Joanna Kapitaniuk – Kierownik Biblioteki Pedagogicznej w Łukowie oraz p. Elżbieta Ławecka – Kierownik Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łukowie –  Oddziału dla Dzieci.

Akcję czytelniczą zorganizowała p. Anna Wiąckiewicz.

Galeria

 

Wojewódzka konferencja metodyczna dla nauczycieli wychowania fizycznego policealnych szkół medycznych

W Szkole Policealnej – Medycznym Studium Zawodowym im. Janusza Korczaka w Łukowie 23.04.2018r. odbyła się wojewódzka konferencja metodyczna dla nauczycieli wychowania fizycznego policealnych szkół medycznych, prowadzonych przez Samorząd Województwa Lubelskiego, pod hasłem „Aktywność fizyczna receptą na zdrowie”. Poza nauczycielami wychowania fizycznego skupiła ona również lokalnych pasjonatów aktywności fizycznej.

Konferencja zorganizowana była w ramach realizacji innowacji pedagogicznej, prowadzonej w naszej szkole od 1 września 2017 roku.

Celem konferencji było przedstawienie alternatywnych form prowadzenia zajęć wychowania fizycznego wzbogaconych o innowacyjne rozwiązania organizacyjne, jak tez wynikająca z samych założeń prowadzonej innowacji, promocja aktywności fizycznej z wykorzystaniem Nordic Walking.

Czytaj dalej

Konferencja metodyczna dla nauczycieli.

Szkoła Policealna – Medyczne Studium Zawodowe im. Janusza Korczaka w Łukowie we współpracy z Lubelskim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli serdecznie zaprasza na konferencję metodyczną dla  nauczycieli  wychowania fizycznego oraz pasjonatów sportu, pod hasłem: „Aktywność fizyczna receptą na zdrowie”. Konferencja odbędzie się 23.04.2018r.   w godzinach 9:00 – 12:00  w siedzibie szkoły przy ul. Kryńskiego 10 w Łukowie.
Celem konferencji jest przedstawienie alternatywnych form prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego, wzbogacanych innowacyjnymi metodami organizacyjnymi wpływającymi na indywidualizację pracy z uczniem.
Konferencja jest organizowana w ramach innowacji pedagogicznej z wychowania fizycznego prowadzonej w szkole.
Serdecznie zapraszamy!

Targi Pracy i Edukacji

 16 marca   Szkoła Policealna –     Medyczne Studium Zawodowe w Łukowie uczestniczyło w Targach Pracy i Edukacji w Zespole Szkół Nr 1 im. H. Sienkiewicza w Łukowie.
W imprezie wzięli udział pracodawcy, instytucje szkoleniowe, szkoły ponadgimnazjalne z powiatu oraz uczelnie wyższe z regionu.
Podczas Targów nauczyciele i uczniowie naszej szkoły zaprezentowali ofertą edukacyjną na rok szkolny 2018/2019.
Uczennice i słuchaczki kierunku technik usług kosmetycznych wykonywały makijaże i manicure uczestniczkom targów.
Szkołę reprezentowały: panie Małgorzata Przeździak, Anna Kupińska, Anna Wiąckiewicz i Agnieszka Zaniewicz oraz uczennice II i IV sem. technika usług kosmetycznych i słuchaczki IV sem. higienistki stomatologicznej.

 


Czytaj dalej

Szkoła uczestniczy w projekcie

Szkoła uczestniczy w projekcie

 PN. „INFRASTRUKTURA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO SZKÓŁ POLICEALNYCH O ZASIĘGU REGIONALNYM” 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa 13 Infrastruktura społeczna

Działanie 13.6 Infrastruktura kształcenia zawodowego i ustawicznego

 Beneficjent:

Województwo Lubelskie ul. Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin – Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Lublinie,

ul. Sulisławicka 7, 20-360 Lublin Czytaj dalej