SZKOŁA POLICEALNA
BEZPŁATNA
NOWOCZEŚNIE WYPOSAŻONA

 

oferuje kształcenie w systemie zaocznym, stacjonarnym i dziennym młodzieży i dorosłych na wielu kierunkach medycznych zapewniając wysoką jakość nauczania oraz praktyczne przygotowanie do profesjonalnego wykonywania zawodu.

Szkoła posiada uprawnienia do organizowania kursów kwalifikacyjnych w kształconych zawodach zatwierdzonych przez Organ Prowadzący.

Na absolwentów naszej szkoły czeka wiele atrakcyjnych miejsc pracy na terenie całego kraju w państwowych i prywatnych placówkach opieki zdrowotnej.

Zdobycie oferowanych przez nas zawodów medycznych umożliwia zatrudnienie w krajach Unii Europejskiej, m.in. w: Irlandii, Niemczech, Norwegii, Szwecji, Wielkiej Brytanii i Włoszech. Poszukiwanie pracy na terenie UE ułatwia Europass – suplement do dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Dokument otrzymują wszyscy zainteresowani absolwenci naszej szkoły. Dzięki Europass nie będziecie mieli problemu z przedstawieniem swoich umiejętności na europejskim rynku pracy.

Medyczne Studium Zawodowe
im. Janusza Korczaka w Łukowie
21-400 Łuków
ul. Kryńskiego 10
tel.
(0 25) 798 26 39
(0 25) 798 35 98
(0 25) 798 39 98
fax. (0 25) 798 26 39


sekretariat@mszlukow.pl