Rekrutacja

Informacja o zasadach przyjęć kandydatów do Medycznego Studium Zawodowego w Łukowie w roku szkolnym 2018/2019

Dyrekcja Medycznego Studium Zawodowego w Łukowie informuje, że w roku szkolnym 2018/2019 będą przyjmowani kandydaci do policealnego Medycznego Studium Zawodowego, którzy:

1. Spełnią następujące wymagania rekrutacyjno – kwalifikacyjne dla poszczególnych kierunków kształcenia:

Higienistka stomatologiczna (forma stacjonarna) czas trwania nauki 2 lata; liczba miejsc 25; przyjęcie na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej .

Opiekun medyczny (forma stacjonarna/zaoczna lub kursowa) czas trwania nauki 1 rok, przez trzy dni w tygodniu; liczba miejsc 25; przyjęcie na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej.

Technik dentystyczny (forma dzienna) czas trwania nauki 2,5 roku; liczba miejsc 16; przyjęcie na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej.

Technik masażysta (forma dzienna lub stacjonarna) czas trwania nauki 2 lata; liczba miejsc 25; przyjęcia na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej.

Technik sterylizacji medycznej (forma stacjonarna lub zaoczna) czas trwania nauki 1 rok, przez trzy dni w tygodniu; liczba miejsc 25; przyjęcie na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej.

Technik usług kosmetycznych (forma dzienna/stacjonarna lub kursowa) czas trwania nauki 2 lata; liczba miejsc 25; przyjęcie na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej.

Technik bezpieczeństwa i higieny pracy   (forma dzienna/stacjonarna lub kursowa) czas trwania nauki 1,5 lata; liczba miejsc 25; przyjęcie na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej.

Opiekunka dziecięca  (forma dzienna/stacjonarna lub kursowa) czas trwania nauki 2lata; liczba miejsc 25; przyjęcie na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej.

 

2. Złożą następujące dokumenty:

  • Zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza medycyny pracy o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia nauki na obranym kierunku (skierowanie wydaje szkoła).
  • Świadectwo ukończenia szkoły średniej.
  • Kserokopia dowodu osobistego.
  • Podanie na druku szkoły.
  • 3 fotografie 37mmx52mm (podpisane na odwrocie).

Do szkoły przyjmowani są uczniowie bez limitu wiekowe