Technik sterylizacji medycznej

Cykl nauczania:

  • roczny na podbudowie szkół – liceum ogólnokształcące i technikum, również bez zdanego egzaminu maturalnego.

Zajęcia dydaktyczne:

  • w bardzo dobrze wyposażonych pracowniach przedmiotowych,

Zajęcia praktyczne w:

  • centralnej sterylizatorni szpitalnej,
  • w gabinetach stomatologicznych, kosmetycznych,

Po uzyskaniu dyplomu pracę można podjąć w:

  • Zakłady opieki zdrowotnej
  • Sterylizatornie w szpitalach
  • Pracownie endoskopowe
  • Zakłady produkcji sterylnych wyrobów medycznych
  • Gabinety stomatologiczne
  • Gabinety kosmetyczne i studia tatuażu

 

Informacje o zawodzie technik sterylizacji medycznej:

Technik sterylizacji medycznej odpowiada za zapewnienie odpowiedniej czystości mikrobiologicznej sprzętu używanego do diagnozowania i leczenia. Przeprowadza i dokumentuje procesy mycia, dezynfekcji i sterylizacji medycznej sprzętu i wyrobów medycznych używanych
do diagnozowania i leczenia. Technik sterylizacji medycznej może pracować zarówno w zakładach ochrony zdrowia, jak i gabinetach stomatologicznych czy kosmetycznych.

Technik sterylizacji medycznej samodzielnie wykonuje proces dekontaminacji. Dekontaminacja to wieloetapowe przygotowanie sprzętu, którego efektem jest wyrób bezpieczny
w użyciu dla żądanego poziomu czystości mikrobiologicznej dla danego postępowania. Do zadań zawodowych technika sterylizacji medycznej należy: mycie i dezynfekcja manualna narzędzi, przygotowywanie roztworów preparatów myjących i dezynfekcyjnych, mycie i dezynfekcja maszynowa narzędzi, obsługa maszyn do mycia i dezynfekcji, kontrola procesu mycia, kontrola procesu dezynfekcji, demontaż narzędzi przed myciem i dezynfekcją, montaż narzędzi przed sterylizacją, kontrola sprzętu pod względem jakościowym i ilościowym, pakietowanie narzędzi, pakietowanie bielizny operacyjnej i materiału opatrunkowego, przygotowanie pakietów okolicznościowych, sterylizacja narzędzi, bielizny operacyjnej i materiału opatrunkowego różnymi metodami, obsługa sterylizatorów, kontrola procesu sterylizacji, prowadzenie dokumentacji wszystkich wykonanych czynności.