medyczne studium zawodowe w łukowie, medyczne studium zawodowe łuków, medyczne studium zawodowe siedlce, medyczne studium zawodowe mińsk mazowiecki, medyczne studium zawodowe garwolin, medyczne studium zawodowe biała podlaska, medyczne studium zawodowe radzyń podlaski, medyczne studium zawodowe lubartów, medyczne studium zawodowe sokołów podlaski, medyczne studium zawodowe mazowieckie, medyczne studium zawodowe lubelskie, medyczne studium zawodowe kałuszyn, studium medyczne w łukowie, studium medyczne łuków, studium medyczne siedlce, studium medyczne mińsk mazowiecki, studium medyczne garwolin, studium medyczne biała podlaska, studium medyczne radzyń podlaski, studium medyczne lubartów, studium medyczne sokołów podlaski, studium medyczne mazowieckie, studium medyczne lubelskie, studium medyczne kałuszyn, szkoła wieczorowa w łukowie, szkoła wieczorowa łuków, szkoła wieczorowa siedlce, szkoła wieczorowa mińsk mazowiecki, szkoła wieczorowa garwolin, szkoła wieczorowa biała podlaska, szkoła wieczorowa radzyń podlaski, szkoła wieczorowa lubartów, szkoła wieczorowa sokołów podlaski, szkoła wieczorowa mazowieckie, szkoła wieczorowa lubelskie, szkoła wieczorowa kałuszyn, studium wieczorowe w łukowie, studium wieczorowe łuków, studium wieczorowe siedlce, studium wieczorowe mińsk mazowiecki, studium wieczorowe garwolin, studium wieczorowe biała podlaska, studium wieczorowe radzyń podlaski, studium wieczorowe lubartów, studium wieczorowe sokołów podlaski, studium wieczorowe mazowieckie, studium wieczorowe lubelskie, studium wieczorowe kałuszyn, szkoła medyczna w łukowie, szkoła medyczna łuków, szkoła medyczna siedlce, szkoła medyczna mińsk mazowiecki, szkoła medyczna garwolin, szkoła medyczna biała podlaska, szkoła medyczna radzyń podlaski, szkoła medyczna lubartów, szkoła medyczna sokołów podlaski, szkoła medyczna mazowieckie, szkoła medyczna lubelskie, szkoła medyczna kałuszyn, Fotografia ślubna Puławy
medyczne studium zawodowe Technik farmaceutyczny łuków, medyczne studium zawodowe Technik masażysta łuków, medyczne studium zawodowe Technik usług kosmetycznych łuków, medyczne studium zawodowe Asystent osoby niepełnosprawnej łuków, medyczne studium zawodowe Higienistka stomatologiczna łuków, medyczne studium zawodowe Opiekun medyczny łuków, medyczne studium zawodowe Technik sterylizacji medycznej łuków, medyczne studium zawodowe Opiekun w domu pomocy społecznej łuków, medyczne studium zawodowe Technik ochrony fizycznej osób i mienia łuków, studium medyczne Technik farmaceutyczny łuków, studium medyczne Technik masażysta łuków, studium medyczne Technik usług kosmetycznych łuków, studium medyczne Asystent osoby niepełnosprawnej łuków, studium medyczne Higienistka stomatologiczna łuków, studium medyczne Opiekun medyczny łuków, studium medyczne Technik sterylizacji medycznej łuków, studium medyczne Opiekun w domu pomocy społecznej łuków, studium medyczne Technik ochrony fizycznej osób i mienia łuków, szkoła wieczorowa Technik farmaceutyczny łuków, szkoła wieczorowa Technik masażysta łuków, szkoła wieczorowa Technik usług kosmetycznych łuków, szkoła wieczorowa Asystent osoby niepełnosprawnej łuków, szkoła wieczorowa Higienistka stomatologiczna łuków, szkoła wieczorowa Opiekun medyczny łuków, szkoła wieczorowa Technik sterylizacji medycznej łuków, szkoła wieczorowa Opiekun w domu pomocy społecznej łuków, szkoła wieczorowa Technik ochrony fizycznej osób i mienia łuków, studium wieczorowe Technik farmaceutyczny łuków, studium wieczorowe Technik masażysta łuków, studium wieczorowe Technik usług kosmetycznych łuków, studium wieczorowe Asystent osoby niepełnosprawnej łuków, studium wieczorowe Higienistka stomatologiczna łuków, studium wieczorowe Opiekun medyczny łuków, studium wieczorowe Technik sterylizacji medycznej łuków, studium wieczorowe Opiekun w domu pomocy społecznej łuków, studium wieczorowe Technik ochrony fizycznej osób i mienia łuków, szkoła medyczna Technik farmaceutyczny łuków, szkoła medyczna Technik masażysta łuków, szkoła medyczna Technik usług kosmetycznych łuków, szkoła medyczna Asystent osoby niepełnosprawnej łuków, szkoła medyczna Higienistka stomatologiczna łuków, szkoła medyczna Opiekun medyczny łuków, szkoła medyczna Technik sterylizacji medycznej łuków, szkoła medyczna Opiekun w domu pomocy społecznej łuków, szkoła medyczna Technik ochrony fizycznej osób i mienia łuków, Fotografia ślubna Puławy
im. Janusza Korczaka w Łukowie

Wojewódzka konferencja metodyczna dla nauczycieli bibliotekarzy

W Szkole Policealnej – Medycznym Studium Zawodowym im. Janusza Korczaka w Łukowie 06.06.2018r. odbyła się Wojewódzka Konferencja Metodyczna dla nauczycieli bibliotekarzy pod hasłem „Bezpieczny Internet w bibliotece szkolnej”. Honorowy Patronat nad wydarzeniem objął p. Sławomir Sosnowski Marszałek Województwa Lubelskiego.

Konferencja była odpowiedzią na wytyczony do realizacji w bieżącym roku szkolnym priorytet Ministra Edukacji Narodowej i Lubelskiego Kuratora Oświaty: Bezpieczeństwo w Internecie. Odpowiedzialne korzystanie z mediów społecznych. Celem konferencji było również promowanie bezpiecznego korzystania z nowych technologii i Internetu w pracy bibliotek szkolnych, rozwijanie współpracy bibliotekarzy województwa lubelskiego.

Współorganizatorem konferencji było Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli. W organizację konferencji włączyły się również: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Komisji Edukacji Narodowej w Lublinie, Biblioteka Pedagogiczna w Białej Podlaskiej Filia w Łukowie oraz Biblioteka IV Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II w Łukowie.

W konferencji wzięli udział nauczyciele bibliotekarze ze szkół miasta Łuków i powiatu łukowskiego oraz medycznych szkół policealnych województwa lubelskiego. P. Jan Kozioł – Kierownik Oddziału Edukacji w Departamencie Kultury, Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie przekazał list Marszałka Województwa Lubelskiego, w którym Pan Sławomir Sosnowski podziękował organizatorom konferencji za podjęcie tak ważnej tematyki oraz wyraził nadzieję, że spotkanie przyczyni się do wzmocnienia roli bibliotek szkolnych w kreowaniu społeczeństwa informacyjnego.

W pierwszej części spotkania pracownicy bibliotek wysłuchali wystąpień prelegentów. Zagadnienie prawa autorskiego w pracy nauczyciela bibliotekarza omówiła pani Joanna Tarasiewicz z Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Lublinie. Pan Maciej Sztorc, z tejże placówki, przedstawił wykład dotyczący internetowych źródeł informacji dla potrzeb biblioteki szkolnej.
Ofertę oprogramowania „w chmurze” zaprezentował pan Aleksander Radwański. Prelekcję „Wizerunek biblioteki szkolnej w cyberprzestrzeni” poprowadziła pani Anna Mieszkowska z Biblioteki Pedagogicznej w Ciechanowie.

Drugą część konferencji stanowiły zajęcia warsztatowe przeprowadzone  w formie stolików eksperckich, które były okazją do wymiany doświadczeń
w zakresie wykorzystywania Internetu w pracy bibliotek szkolnych. Warsztaty poprowadziły: p. Joanna Kapitaniuk i p. Elżbieta Szczęśniak z Biblioteki Pedagogicznej w Łukowie, p. Sylwia Gajda i p. Renata Kożuch- Sierociuk z Biblioteki IV LO w Łukowie oraz p. Anna Mieszkowska i p.Anna Wiąckiewicz.

Konferencja spotkała się z dużym zainteresowaniem nauczycieli bibliotekarzy. Poruszane tematy były odpowiedzią na aktualne problemy związane z cyberbezpieczeństwem w bibliotece szkolnej.

Na zakończenie konferencji głos zabrała p. Barbara Rzeszutko – Dyrektor Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. KEN w Lublinie, która podziękowała za możliwość udziału w tak ciekawej i bardzo dobrze zorganizowanej  konferencji. Pani Dyrektor zwróciła uwagę na owocną współpracę jej biblioteki ze Szkołą Policealną – Medycznym Studium Zawodowym w Łukowie, w ramach planu wspomagania w obszarze: Kształtowanie kompetencji w zakresie cyberbezpieczeństwa.

Inicjatorem i osobą odpowiedzialną za organizację konferencji była  p. Anna Wiąckiewicz, nauczyciel bibliotekarz w Szkole Policealnej
– Medycznym Studium Zawodowym im. Janusza Korczaka w Łukowie, przy pomocy i ogromnym wsparciu pani Dyrektor Anny Sołtyszewskiej.

W organizację konferencji włączyli się również: p. Agnieszka Rościńska – kierownik Internatu, p. Ewa Dębowska – Kierownik Gospodarczy, pracownicy obsługi oraz nauczyciele: p. Agnieszka Zaniewicz i p. Mariola Sulej z uczennicami kierunku technik usług kosmetycznych.

Oprac. Anna Wiąckiewicz