medyczne studium zawodowe w łukowie, medyczne studium zawodowe łuków, medyczne studium zawodowe siedlce, medyczne studium zawodowe mińsk mazowiecki, medyczne studium zawodowe garwolin, medyczne studium zawodowe biała podlaska, medyczne studium zawodowe radzyń podlaski, medyczne studium zawodowe lubartów, medyczne studium zawodowe sokołów podlaski, medyczne studium zawodowe mazowieckie, medyczne studium zawodowe lubelskie, medyczne studium zawodowe kałuszyn, studium medyczne w łukowie, studium medyczne łuków, studium medyczne siedlce, studium medyczne mińsk mazowiecki, studium medyczne garwolin, studium medyczne biała podlaska, studium medyczne radzyń podlaski, studium medyczne lubartów, studium medyczne sokołów podlaski, studium medyczne mazowieckie, studium medyczne lubelskie, studium medyczne kałuszyn, szkoła wieczorowa w łukowie, szkoła wieczorowa łuków, szkoła wieczorowa siedlce, szkoła wieczorowa mińsk mazowiecki, szkoła wieczorowa garwolin, szkoła wieczorowa biała podlaska, szkoła wieczorowa radzyń podlaski, szkoła wieczorowa lubartów, szkoła wieczorowa sokołów podlaski, szkoła wieczorowa mazowieckie, szkoła wieczorowa lubelskie, szkoła wieczorowa kałuszyn, studium wieczorowe w łukowie, studium wieczorowe łuków, studium wieczorowe siedlce, studium wieczorowe mińsk mazowiecki, studium wieczorowe garwolin, studium wieczorowe biała podlaska, studium wieczorowe radzyń podlaski, studium wieczorowe lubartów, studium wieczorowe sokołów podlaski, studium wieczorowe mazowieckie, studium wieczorowe lubelskie, studium wieczorowe kałuszyn, szkoła medyczna w łukowie, szkoła medyczna łuków, szkoła medyczna siedlce, szkoła medyczna mińsk mazowiecki, szkoła medyczna garwolin, szkoła medyczna biała podlaska, szkoła medyczna radzyń podlaski, szkoła medyczna lubartów, szkoła medyczna sokołów podlaski, szkoła medyczna mazowieckie, szkoła medyczna lubelskie, szkoła medyczna kałuszyn,
medyczne studium zawodowe Technik farmaceutyczny łuków, medyczne studium zawodowe Technik masażysta łuków, medyczne studium zawodowe Technik usług kosmetycznych łuków, medyczne studium zawodowe Asystent osoby niepełnosprawnej łuków, medyczne studium zawodowe Higienistka stomatologiczna łuków, medyczne studium zawodowe Opiekun medyczny łuków, medyczne studium zawodowe Technik sterylizacji medycznej łuków, medyczne studium zawodowe Opiekun w domu pomocy społecznej łuków, medyczne studium zawodowe Technik ochrony fizycznej osób i mienia łuków, studium medyczne Technik farmaceutyczny łuków, studium medyczne Technik masażysta łuków, studium medyczne Technik usług kosmetycznych łuków, studium medyczne Asystent osoby niepełnosprawnej łuków, studium medyczne Higienistka stomatologiczna łuków, studium medyczne Opiekun medyczny łuków, studium medyczne Technik sterylizacji medycznej łuków, studium medyczne Opiekun w domu pomocy społecznej łuków, studium medyczne Technik ochrony fizycznej osób i mienia łuków, szkoła wieczorowa Technik farmaceutyczny łuków, szkoła wieczorowa Technik masażysta łuków, szkoła wieczorowa Technik usług kosmetycznych łuków, szkoła wieczorowa Asystent osoby niepełnosprawnej łuków, szkoła wieczorowa Higienistka stomatologiczna łuków, szkoła wieczorowa Opiekun medyczny łuków, szkoła wieczorowa Technik sterylizacji medycznej łuków, szkoła wieczorowa Opiekun w domu pomocy społecznej łuków, szkoła wieczorowa Technik ochrony fizycznej osób i mienia łuków, studium wieczorowe Technik farmaceutyczny łuków, studium wieczorowe Technik masażysta łuków, studium wieczorowe Technik usług kosmetycznych łuków, studium wieczorowe Asystent osoby niepełnosprawnej łuków, studium wieczorowe Higienistka stomatologiczna łuków, studium wieczorowe Opiekun medyczny łuków, studium wieczorowe Technik sterylizacji medycznej łuków, studium wieczorowe Opiekun w domu pomocy społecznej łuków, studium wieczorowe Technik ochrony fizycznej osób i mienia łuków, szkoła medyczna Technik farmaceutyczny łuków, szkoła medyczna Technik masażysta łuków, szkoła medyczna Technik usług kosmetycznych łuków, szkoła medyczna Asystent osoby niepełnosprawnej łuków, szkoła medyczna Higienistka stomatologiczna łuków, szkoła medyczna Opiekun medyczny łuków, szkoła medyczna Technik sterylizacji medycznej łuków, szkoła medyczna Opiekun w domu pomocy społecznej łuków, szkoła medyczna Technik ochrony fizycznej osób i mienia łuków,
im. Janusza Korczaka w Łukowie

Wojewódzkie Zawody Nordic Walking o Puchar Marszałka Województwa Lubelskiego

 

 

W dniu 15 czerwca 2019 roku  nad Zalewem Zimna Woda w Łukowie zostały przeprowadzone Wojewódzkie Zawody Nordic Walking o Puchar Marszałka Województwa Lubelskiego. Inicjatorem i organizatorem zawodów, nad którymi Honorowy Patronat objął Pan Jarosław Stawiarski Marszałek Województwa Lubelskiego, była Szkoła Policealna – Medyczne Studium Zawodowe im. Janusza  Korczaka w Łukowie. Współorganizatorami wydarzenia byli: Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz Stowarzyszenie Społeczno Kulturalne „Nasz Region” z Łukowa.

 

Zawody Nordic Walking były zwieńczeniem prowadzonej od 2017 roku w naszej szkole innowacji pedagogicznej z wychowania fizycznego: „Aktywność fizyczna receptą na zdrowie”. Głównym celem innowacji było wskazanie alternatywnych form uprawiania aktywności fizycznej przez całe życie, ze szczególnym naciskiem na uprawianie coraz modniejszej dyscypliny sportowej – Nordic Walking, Głównym beneficjentem innowacji była młodzież realizująca przedmiot wychowanie fizyczne w rocznym i dwuletnim cyklu kształcenia.

Zawodnicy rywalizowali na dystansach 5 km i 10 km, w  trzech konkurencjach dla kobiet i mężczyzn:

  • w wieku do 18 lat – kobiety mężczyźni,

kategoria wiekowa: do 14 lat kobiety,

do 14 lat mężczyźni,

15 – 18 lat kobiety

15-18 lat  mężczyźni

  •  w wieku powyżej 19 lat kobiety,

kategoria wiekowa: 19 – 39 lat kobiety

19 – 39 mężczyźni,

40+ kobiety

40+

  • powyżej 19 lat mężczyźni,

kategoria wiekowa: 19 – 39 mężczyźni,

40+ mężczyźni

W kategorii niepełnosprawni open kobiety i niepełnosprawni open mężczyźni nie zgłosili się zawodnicy.

 

 

Do zawodów zgłosiło się 56 zawodników:  48 rywalizujących na dystansie 5 km
i 8 na dystansie 10 km.. Zawodnicy reprezentowali Stowarzyszenia Nordic Walking
z województwa lubelskiego (z Łukowa, Radzynia Podlaskiego, Międzyrzeca, Białej Podlaskie, Żelechowa)) i mazowieckiego (z Siedlec, Sokołowa Podlaskiego, Warszawy, Kutna) oraz szkoły z miasta Łuków.

Trasa zawodów przebiegała wokół niecki zalewu Zimna Woda, którego obwód wynosił 2,5 km/ pętla. Zawodnicy mieli do pokonania 2 lub 4 pętle w zależności od zadeklarowanego dystansu. Na trasie rozstawione były 4 punkty nawadniania, średnio co
600 m, przy których znajdowały się osoby z apteczkami pierwszej pomocy wykwalifikowane do udzielenia zawodnikom pomocy przedmedycznej. Nad bezpieczeństwem zawodników czuwali ratownicy medyczni z karetką pogotowia stacjonującą przy biurze zawodów. Ponadto zawodnicy zostali objęci ubezpieczeniem na czas trwania zawodów. Przed przystąpieniem do zawodów każdy z uczestników podpisał klauzulę informacyjną wraz ze zgodą na publikację wizerunku w celach promocyjnych zawodów oraz oświadczenie o stanie zdrowia.

 

Nad poprawnością przebiegu zawodów czuwał zespół sędziowski:

Sędzia główny – Beata Osak – Sędzia/instruktor Nordic Walking, Stowarzyszenia Chodzę z sercem Radzyń Podlaski

Sędzia Barbara Wilczyńska – sędzia/instruktor Nordic Walking, Prezes Stowarzyszenia Aktywni z Pasją

Sędzia Agnieszka Zaniewicz – Sędzia/instruktor Nordic Walking reprezentantka organizatorów

Sędzia na trasie (lotny) Krystyna Olszańska – sędzia/ instruktor Nordic Walking, Klub Biegacza Biała Bieg – Biała Podlaskaa/NoWi Siedlce

 

Wszyscy zgłoszeni zawodnicy dokonali opłaty startowej w ramach której zabezpieczono elektroniczny pomiar czasu (dokonywany przez firmę Time2Go z Białej Podlaskiej),  wynajem sanitariatów i wodę dla uczestników na punkty nawodnienia.

 

Zwycięzcom w poszczególnych dystansach i kategoriach wiekowych  wręczono puchary – za I miejsce ufundowane przez Marszałka Województwa Lubelskiego, za II i III miejsce ufundowane przez Szkołę Policealną – Medyczne Studium Zawodowe
im. J. Korczaka w Łukowie.

Wszyscy uczestnicy zawodów otrzymali również pamiątkowe medale ufundowane przez Burmistrza miasta Łuków. Wśród zawodników rozlosowano również zestawy upominkowych gadżetów przekazanych na ten cel przez Starostę Powiatu Łukowskiego
i Burmistrza Miasta Łuków.

Organizację zawodów wsparli także sponsorzy:

– Firma Agro – Top Sp.zoo, przekazując własne wyroby regionalne na posiłek regeneracyjny
dla zawodników,

– PSS Społem Łuków przekazało rogale maślane do pakietów startowych dla zawodników,

– Firma Klub Zdrowego Stylu Życia zakupiła polisę ubezpieczeniową dla zawodników
oraz pokryła koszt czasu pracy ratowników medycznych,

– Pan Andrzej Litwin udostępnił nieodpłatnie karetkę pogotowia ratunkowego.

Transmisję z zawodów nagrała stacja lokalnej telewizji Master TV Łuków, przekazując również materiały do TVP. Zainteresowanie imprezą sportową wykazali również przedstawiciele prasy.

 

Szkoła Policealna  – Medyczne Studium Zawodowe im. Janusza Korczaka w Łukowie dziękuje wszystkim, którzy wsparli organizację imprezy  i przyczynili się do uświetnienia tak ważnego  wydarzenia, jakim były Wojewódzkie Zawody Nordic Walking o Puchar Marszałka Województwa Lubelskiego, realizowane pod Jego Honorowym Patronatem.