Internat -ogłoszenie

Informujemy, że przyznanie miejsca młodzieży w Internacie Szkoły Policealnej – Medycznego Studium Zawodowego im. Janusza Korczaka w roku szkolnym 2024/2025 odbędzie się w następujących terminach:

 17.06.2024r. – dla uczniów mieszkających w internacie do 21 czerwca 2024r.

19.07.2024r.  – dla uczniów klas I szkół średnich

23.08.2024r.  – dla uczniów I semestrów Szkoły Policealnej – Medycznego      Studium Zawodowego  

26.08.2024r. –  dla pozostałych uczniów Szkoły Policealnej – Medycznego    Studium Zawodowego  i szkół średnich ( jeśli będą wolne miejsca) 

Aktualne druki podań należy pobrać w pokoju wychowawców (p. 12), u kierownika internatu (p. 29) w budynku Internatu, a w okresie wakacji – w sekretariacie Szkoły Policealnej – Medycznego Studium Zawodowego (na parterze budynku).  

 Podania należy składać w terminach:

  • do 17.06.2024r. (do godz. 1200) – uczniowie mieszkający do 21.06.2024r.
  • do 19.07.2024r. (do godz. 1200) uczniowie klas I szkół średnich
  • do 23.08.2024r. (do godz. 1200) uczniowie I semestrów Szkoły  Policealnej  – Medycznego Studium Zawodowego 
  • do 26.08.2024r. – pozostali uczniowie Szkoły Policealnej – Medycznego Studium Zawodowego i szkół średnich (dodatkowy nabór) 

Informacja na temat osób przyjętych do internatu

od 1 września 2024r. będzie znajdowała się w każdym ustalonym terminie (po godz. 1400) na tablicy ogłoszeń przed internatem oraz w sekretariacie Szkoły Policealnej

( tel. 25 798 26 39) od pn. do pt. w godz. 8 – 15

 

 

Podziękowania

Miło nam poinformować o podziękowaniach, jakie otrzymali nauczyciele i słuchacze naszej szkoły od dyrekcji, mieszkańców i pracowników Domu Pomocy Społecznej w Łukowie oraz organizatorów konkursu „Edukujemy-Pomagamy”.

 

 

Informacja dla absolwentów szkoły

Przypominamy absolwentom naszej szkoły, że został uruchomiony Centralny Rejestr Osób Uprawnionych do Wykonywania Zawodu Medycznego. Bez wpisu do tego rejestru osoby, które ukończyły kierunki: Higienistka stomatologiczna, Technik sterylizacji medycznej, Terapeuta zajęciowy, Opiekun medyczny i Opiekunka dziecięca nie będą mogły pracować w zawodzie.

 

Rejestr dostępny pod adresem:

https://www.gov.pl/web/zdrowie/centralny-rejestr-osob-uprawnionych-do-wykonywania-zawodu-medycznego

 

 

Promocja szkoły

16 czerwca, na zaproszenie Zespołu Szkół w Gołaszynie, nauczyciele naszej szkoły prowadzili stanowisko promocyjno-edukacyjne podczas Gminnego Festynu Rodzinnego z Geologią. Uczestnicy festynu mieli możliwość nauki udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, przećwiczenia na fantomach dziecka i osoby dorosłej zasad RKO.