Informacje o rekrutacji

INFORMACJE O REKRUTACJI

do Medycznego Studium Zawodowego im. Janusza Korczaka w Łukowie

na rok szkolny 2017/2018

 

Termin składania dokumentów – 1-26 czerwca 2017 r.

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

Termin składania dokumentów – 12-18 sierpnia 2017 r.

Zakończenie postępowania uzupełniającego: 23 sierpnia 2017 r.

                                                            (podanie do publicznej wiadomości listy osób przyjętych i nieprzyjętych).

 

W przypadku wolnych miejsc na poszczególnych kierunkach kształcenia, prowadzone będzie dodatkowe postępowanie uzupełniające po 1 września 2017 r.
                             Szczegółowych informacji dot. rekrutacji udziela Sekretariat Szkoły:

tel. 25 798 26 39

e-mail: sekretariat@mszlukow.pl

  1. Wymagane dokumenty:
  • Wniosek o przyjęcie do szkoły (do pobrania: WNIOSEK)
  • Świadectwo ukończenia szkoły średniej.
  • 3 fotografie o wymiarach 37 x 52 mm /z imieniem i nazwiskiem na odwrocie/.
  • Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu wydane przez lekarza medycyny pracy (skierowanie do odbioru w sekretariacie Szkoły).
  • Kserokopia dowodu osobistego.

 

Dokumenty przyjmowane są w sekretariacie szkoły od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 do 15.00

O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń!

Tagi: Brak tagów

Możliwość komentowania została wyłączona.