Apel podsumowujący I semestr, Dzień Bezpiecznego Internetu

13 lutego br. w Szkole Policealnej – Medycznym Studium Zawodowym im. Janusza Korczaka  w Łukowie odbył się apel, podczas którego podsumowano osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze w I semestrze roku szkolnego 2017/2018. P. Kierownik Małgorzata Przeździak omówiła wyniki nauczania oraz frekwencję uczniów/słuchaczy. P. Dyrektor wyróżniła osoby zaangażowane w pracę Samorządu Szkolnego i działalność wolontariacką.

W drugiej części apelu, w ramach obchodów Dnia Bezpiecznego Internetu pod hasłem: „Tworzymy kulturę szacunku w Sieci”, p. Anna Wiąckiewicz – nauczyciel bibliotekarz naszej szkoły, realizując wyznaczony na ten rok szkolny priorytet Lubelskiego Kuratora Oświaty, przedstawiła prezentację multimedialną pt. Cyberbezpieczeństwo oraz zachęciła do korzystania z nowego księgozbioru biblioteki dotyczącego najbardziej aktualnej tematyki cyberbezpieczeństwa i bezpiecznego korzystania z mediów społecznych.

Ogłoszony został konkurs plastyczny pt. „Szanuj innych w Sieci”.

 

Po apelu odbyły się  warsztaty dla uczniów przeprowadzone przez Gości z Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Komisji Edukacji Narodowej w Lublinie. P. Joanna Tarasiewicz, Kierownik Wydziału Wspomagania Edukacji i Promocji, przeprowadziła zajęcia na temat: „Kopiuj – wklej– ściągnij”. P. Maciej Sztorc, nauczyciel z Wydziału Informacji i Informatyzacji, omówił „Otwarte zasoby sieci”. Zaproszeni Bibliotekarze poprowadzili również szkolenie Rady Pedagogicznej poszerzając problematykę cyberbezpieczeństwa.

Apel przygotował Samorząd Uczniowski, pod kierunkiem opiekuna – p. Barbary Frankowskiej. Organizatorem Dnia Bezpiecznego Internetu, zgodnie z priorytetem polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2017/2018, była p. Anna Wiąckiewicz.

galeria

Tagi: Brak tagów

Możliwość komentowania została wyłączona.