Asystentka stomatologiczna

Forma  – stacjonarna (2 razy w tygodniu w godzinach popołudniowych + sobota) lub zaoczna (sobota, niedziela co 2 tydzień)

Czas trwania nauki  – 1 rok;

Warunki przyjęcia do szkoły:

  • wniosek
  • świadectwo ukończenia szkoły średniej (liceum, technikum, szkoły branżowej II⁰,
  • 3 fotografie,
  • zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do nauki zawodu (skierowane do medycyny pracy wydawane w sekretariacie szkoły),

 

Zajęcia praktycznej nauki zawodu odbywają się w szkolnych pracowniach specjalistycznych oraz u pracodawców m.in. w gabinetach stomatologicznych.

 

Praktyka zawodowa – 140 godz.

 

W wykonywaniu zawodu asystentki stomatologicznej przydatne są: umiejętność organizowania miejsca pracy oraz komunikowania się z ludźmi. W zawodzie wymagana jest również: otwartość, życzliwość, cierpliwość, odpowiedzialność za podejmowane decyzje, umiejętność współpracy, kreatywność, samodzielność, systematyczność, wysoka kultura osobista, sumienność i staranność, odporność psychiczna.

 

Możliwości zatrudnienia: gabinety i poradnie stomatologiczne, kliniki stomatologiczne.

 

Informacje o zawodzie

Asystentka stomatologiczna asystuje lekarzowi dentyście podczas zabiegów, także implantologicznych. Przygotowuje leki, materiały narzędzia i gabinet dentystyczny, a także konserwuje na bieżąco sprzęt stosowany w stomatologii. Osoba posiadająca uprawnienia asystentki stomatologicznej jest niezbędnym członkiem zespołu w każdym gabinecie stomatologicznym.