Jasełka w żłobku

Jasełka w żłobku

Słuchacze I sem. terapeuty zajęciowego gościli w Żłobku Miejskim Nr 1 w Łukowie. Z tej okazji przygotowali kukiełkowe przedstawienie o tematyce bożonarodzeniowej, które bardzo spodobało się maluchom. Były też wspólne zabawy: plastyczne oraz muzyczno-ruchowe. Na koniec spotkania dzieci miały możliwość odegrania własnej wersji jasełek.

Podsumowanie akcji charytatywnej „Łańcuch Dobra”

Podsumowanie akcji charytatywnej „Łańcuch Dobra”

17 grudnia odbyło się podsumowanie ogólnopolskiej akcji charytatywnej na rzecz dzieci z dystrofią mięśniową, której organizatorem jest Stowarzyszenia ProSalute. Uczestnicy akcji nagrodzeni zostali pamiątkowymi dyplomami i drobnymi upominkami. Byli to słuchacze: I sem. kierunków: terapeuta zajęciowy, opiekun medyczny i higienistka stomatologiczna oraz III sem. opiekunki dziecięcej, technika usług kosmetycznych (system dzienny) i higienistki stomatologicznej, a także nauczyciele, mieszkańcy i wychowawcy Internatu SP-MSZ. Wspólnymi siłami udało się wykonać łańcuch o długości prawie 920 metrów. Najbardziej wytrwałą osobą była słuchaczka I sem. terapeuty zajęciowego, której łańcuch mierzył ponad 105 metrów.

Nasz „Łańcuch Dobra” został przekazany i zdobi pomieszczenia oraz choinki Żłobka Miejskiego Nr 1 w Łukowie, Przedszkola Integracyjnego Nr 1 w Łukowie, Domów Pomocy Społecznej w Łukowie i Ryżkach, Środowiskowej Świetlicy „Parasol” w Łukowie oraz Wojewódzkiego Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Suchowoli.

Spotkanie edukacyjne

Spotkanie edukacyjne

17 grudnia słuchacze naszej szkole wzięli udział w prelekcji na temat astmy, którą przeprowadziła Pani Monika Cabaj – internista, alergolog, pracownik Oddziału Wewnętrzno-Kardiologicznego SP ZOZ w Łukowie. Pani Doktor omówiła objawy astmy oraz metody jej leczenia. Zwróciła uwagę na rolę personelu medycznego, zwłaszcza opiekunów medycznych, w opiece nad chorymi na astmę. Słuchacze poznali rodzaje inhalatorów oraz zasady prawidłowego ich użytkowania.

Dziękujemy Pani Monice Cabaj za poświęcony czas i przekazanie uczniom cennej wiedzy.

Jasełka w Domu Pomocy Społecznej w Łukowie

W tym szczególnym czasie, przed Świętami Bożego Narodzenia, słuchacze I sem. terapeuty zajęciowego spotkali się z Podopiecznymi DPS w Łukowie. Przygotowali dla nich kukiełkowe przedstawienie o tematyce świątecznej. Były też: wizyta Świętego Mikołaja który, zgodnie z tradycją, przyniósł prezenty, a także wspólny taniec.

Na zakończenie spotkania, uczniowie wspólnie z Mieszkańcami, ubrali choinkę we własnoręcznie wykonane ozdoby.