Obchody Roku Jana Pawła II

 

Zapraszamy słuchaczy naszej szkoły do udziału w konkursie wiedzy o Świętym Janie Pawle II, przeprowadzonym w formie zdalnej. Jego organizatorami są: Biblioteka szkolna oraz Samorząd Słuchaczy.

Zarządzenie nr 20 Dyrektora Szkoły Policealnej- Medycznego Studium Zawodowego w Łukowie.

w sprawie wydłużenia terminu czasowego ograniczenia funkcjonowania Szkoły Policealnej – Medycznego Studium Zawodowego im. Janusza Korczaka w Łukowie w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19

Działając w oparciu o Rozporządzenie MEN z dnia 14 maja 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19 (Dz. U. z 2020r. poz. 871)

ZARZĄDZENIE NR 20/2020

AKCJE CHARYTATYWNE

  • Piórnik dla Afryki – młodzież solidaryzując się z małymi mieszkańcami Afryki włączyła się w akcję zbierania podstawowych przyborów szkolnych, między innymi były to: długopisy, ołówki, temperówki, linijki, gumki, kredki, itp.
  • Polacy – Rodakom – zbiórka żywności dla Polaków mieszkających na Ukrainie i Białorusi.
  • Każdy znaczek wspiera Misje – zbiórka ostemplowanych znaczków.
  • Kiermasz świąteczny – zbiórka ozdób bożonarodzeniowych na rzecz podopiecznych Stowarzyszenia Ósmy Kolor Tęczy z Radzynia Podlaskiego.
  • Kiermasz charytatywny – młodzież pod „czujnym okiem” wychowawców wykonała biżuterię; dochód ze sprzedaży został przeznaczony na zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla potrzebujących dzieci (Lenki i Weroniki).
  • Kiermasz wielkanocny – mieszkańcy internatu włączyli się w organizację i wykonanie ozdób świątecznych,; dochód przekazany został Domowi Pomocy Społecznej w Łukowie.

 

 

WYCIECZKA DO WILNA

W listopadzie 2018r. mieszkańcy internatu mieli możliwość uczestniczenia w wycieczce do Wilna, którą zorganizował opiekun grupy III mgr Grzegorz Osial. Młodzież oglądała panoramę Wilna z Góry Trzech Krzyży, zwiedzała miedzy innymi: Stare Miasto Wilno-katedrę z kaplicą polskiego króla św. Kazimierza, ulicę Zamkową, Uniwersytet Stefana Batorego, Pałac Prezydencki (na zewnątrz), Zaułek Literacki, Muzeum

 „My-czyta-My”

myczytamy

W kwietniu br. biblioteka szkolna zaprosiła słuchaczy, nauczycieli, pracowników oraz mieszkańców Internatu Szkoły Policealnej – Medycznego Studium Zawodowego w Łukowie do udziału w projekcie czytelniczym realizowanym na fanpagu szkoły.

Zarządzenie nr 18 Dyrektora Szkoły Policealnej- Medycznego Studium Zawodowego w Łukowie.

w sprawie wydłużenia okresu czasowego ograniczenia w funkcjonowaniu Szkoły Policealnej –Medycznego Studium Zawodowego im. Janusza Korczaka w Łukowie.
Na podstawie Rozporządzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 24 kwietnia 2020r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19
(Dz. U. z 2020r. poz. 742)

Charytatywna kartka Wielkanocna

Słuchacze II i IV sem. terapeuty zajęciowego wraz ze swoimi rodzinami oraz nauczyciele tego kierunku, włączyli się w ogólnopolską akcję, którą zainicjowała Pierwsza Dama p. Agata Kornhauser – Duda.
Akcja polegała na wykonaniu kartki wielkanocnej, zrobienie jej zdjęcia i wysłanie na adres e-mailowy do placówek, w których przebywają osoby starsze, niepełnosprawne i samotne oraz do służb mundurowych i medycznych, jako wyraz naszego wsparcia w tak trudnym dla wszystkich czasie.
Kartki zostały przesłane do zaprzyjaźnionych ze szkołą placówek pomocy społecznej oraz medycznych.

Projekt czytelniczy “MY-CZYTA-MY”

Biblioteka Szkoły Policealnej – Medycznego Studium Zawodowego w Łukowie zaprasza słuchaczy, nauczycieli i pracowników szkoły do udziału w projekcie czytelniczym w formie zdalnej ph. “MY-CZYTA-MY”.

Projekt będzie realizowany w kwietniu br. na fanpagu szkoły: https://www.facebook.com/mszlukow.

Koordynatorem projektu jest p. Anna Wiąckiewicz, we współpracy z p. Mariolą Sulej. Zachęcamy do wsparcia zdalnej pracy biblioteki szkolnej.