Biblioteka


jest pracownią służącą realizacji potrzeb i zainteresowań słuchaczy, zadań dydaktyczno  – wychowawczych szkoły, doskonaleniu warsztatu pracy nauczycieli, popularyzowaniu wiedzy o regionie.

Z biblioteki mogą korzystać słuchacze, nauczyciele i inni pracownicy szkoły.

Szczegółowe zasady współpracy z użytkownikami określa Regulamin biblioteki.

Biblioteka znajduje się na parterze w budynku szkoły (sala 37).
Pracownie biblioteczne stanowią: wypożyczalnia, czytelnia oraz magazyn z książkami.
W czytelni znajduje się Multimedialne Centrum Informacji.

Nauczycielem bibliotekarzem SP- MSZ jest mgr Anna Wiąckiewicz.

Biblioteka posiada swój fanpage, na którym zamieszczane są informacje o aktualnych działaniach: https://www.facebook.com/BibliotekaMedyk/

biblioteka pracuje w dni nauki szkolnej od 800 do 1500; w terminach zajęć KKZ  (w piątki) do 1600.

Zbiory biblioteki

Biblioteka gromadzi i udostępnia książki z zakresu:

– nauk medycznych

 • anatomii i fizjologii człowieka,
 • masażu i fizjoterapii,
 • kosmetyki i kosmetologii,
 • farmacji i farmakologii,
 • stomatologii,
 • techniki dentystycznej,
 • pomocy przedmedycznej,
 • dietetyki,
 • chorób i patologii,
 • zdrowia publicznego,
 • pielęgniarstwa,
 • opieki medycznej,
 • pediatrii,
 • chirurgii,

– nauk przyrodniczych

 • fizyka,
 • biologia i nauki biologiczne,
 • chemia,

– nauk humanistycznych

 • historia,
 • filozofia, etyka, religia,
 • sztuka,

– nauk społecznych

 • pedagogika i wychowanie,
 • psychologia,
 • socjologia,

– literatury pięknej polskiej i obcej.

Biblioteka posiada ponadto podręczniki do prowadzonych kierunków kształcenia .

Rodzaje zbiorów – stan na dzień 9 stycznia 2017r.

– książki: 21522 woluminów,

– zbiory multimedialne: 496 egzemplarzy

 • dokumenty elektroniczne (płyty CD i DVD),
 • kasety video,
 • kasety magnetofonowe.

Prenumerowane czasopisma:

– „Rehabilitacja w praktyce”,

– „Beauty Forum”,

„Asysta Dentystyczna”,

– „Nowoczesny Technik Dentystyczny”,

„Nowa Gazeta Łukowska”.

W swojej pracy biblioteka wykorzystuje program komputerowy Mol Optivum.

Usługi biblioteczne

– Gromadzenie, opracowanie i nieodpłatne udostępnianie zbiorów,

– Udzielanie informacji i poradnictwa w doborze zbiorów,

– Pomaganie uczniom/słuchaczom zdolnym i mającym trudności w nauce w doborze zbiorów,

– Prowadzenie szkoleń i zajęć bibliotecznych dla uczniów,

– Pomoc użytkownikom korzystającym z pracowni Multimedialnego Centrum Informacji,

– Tworzenie zestawień bibliograficznych na dany temat na potrzeby użytkowników,

– Organizowanie akcji popularyzujących czytelnictwo i książkę m. in.

 • Realizacja spotkań wspólnego czytania,
 • Przeprowadzanie konkursów czytelniczych,
 • Organizacja spotkań autorskich,
 • Obchody Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych, Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich, Tygodnia Bibliotek,
 • Prowadzenie działań propagujących bezpieczne zachowania w Internecie.

Biblioteka bierze udział w ogólnopolskich akcjach promujących czytelnictwo i bezpieczeństwo w Internecie np. „Narodowe Czytanie”, obchody Dnia Bezpiecznego Internetu. W 2015 roku, za publikacje na ogólnopolskim portalu „Biblioteki szkolne online”, biblioteka studium dołączyła do grona najaktywniejszych bibliotek szkolnych w Polsce, co potwierdza certyfikat „Biblioteka na medal”.