„Podaruj wiersz”

I i II grupa Internatu naszej szkoły wzięły udział w ogólnopolskiej akcji społecznej Fundacji im. Zbigniewa Herberta. Polega ona na przepisaniu, na okolicznościowej papeterii, dowolnego wiersza i podarowaniu go wybranej osobie. W ramach obchodów Roku Marii Konopnickiej, młodzież wykorzystała m.in. utwory tej poetki.
Koordynatorem akcji była P. Katarzyna Kurek, we współpracy z Biblioteką szkolną.

Sukces Internatu

Internat Szkoły Policealnej – Medycznego Studium Zawodowego w Łukowie został Laureatem OGÓLNOPOLSKIEGO PROJEKTU „EKO-SZKOŁA 2022” i uzyskał tytuł „EKO-PLACÓWKA 2022”.

„EKO – SZKOŁA” to ogólnopolski projekt edukacyjny skierowany do szkół, przedszkoli i placówek edukacyjnych. Powstał, w celu stworzenia sieci placówek, które poprzez współpracę, będę dzielić się pomysłami, jak kształtować ekologiczną świadomość młodego pokolenia. W projekcie biorą udział nauczyciele, którzy wraz ze swoimi uczniami, klasą, grupą projektową realizują działania kształtujące postawy proekologiczne.

Gratulujemy Młodzieżowej Radzie Internatu!

 

Sukces na konkursie recytatorskim

Mieszkanka Internatu SP-MSZ otrzymała wyróżnienie w XVIII Konkursie Recytatorskim Poezji Miłosnej dla Wychowanków Burs i Internatów ERATO pod patronatem Lubelskiego Kuratora Oświaty. Nauczycielem – wychowawcą przygotowującym Wychowankę była Pani Anna Agnieszka Rola.
Gratulujemy!

„Hejt i mowa nienawiści”

W Internacie 27 września 2021 roku, młodzież z grupy I uczestniczyła w zajęciach „Hejt i mowa nienawiściprowadzonych przez p. Agnieszkę Kołodziej.

Hejt jest to zjawisko, z którym spotyka się niemal połowa nastolatków. Jak pomóc im radzić sobie z nienawiścią w sieci i dlaczego sami hejtują? Podczas spotkania wychowankowie uzupełnili swoją wiedzę na ten temat (tj. czym jest hejt, jego przyczyny i konsekwencje – również prawne) oraz poznali możliwości radzenia sobie w sytuacjach bezpośrednio z nim związanych.

Na zakończenie spotkania uczestnicy stworzyli autorskie projekty toreb z hasłami przeciwstawiającymi się zjawisku hejtu.

Przetarg

Ogłoszenie nr 554529-N-2020 z dnia 2020-06-25 r.

Szkoła Policealna- Medyczne Studium Zawodowe im. Janusza Korczaka w Łukowie :
Zakup i sukcesywna dostawa artykułów spożywczych na potrzeby Internatu Szkoły Policealnej- Medycznego Studium Zawodowego im. Janusza Korczaka w Łukowie, ul. A. A. Kryńskiego12, w roku szkolnym 2020/2021.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy

Nazwa projektu lub programu
Zakup i sukcesywna dostawa artykułów spożywczych na potrzeby Internatu Szkoły Policealnej- Medycznego Studium Zawodowego im. Janusza Korczaka w Łukowie, ul. A. A. Kryńskiego 12

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych.

więcej na stronie BIP

 

AKCJE CHARYTATYWNE

  • Piórnik dla Afryki – młodzież solidaryzując się z małymi mieszkańcami Afryki włączyła się w akcję zbierania podstawowych przyborów szkolnych, między innymi były to: długopisy, ołówki, temperówki, linijki, gumki, kredki, itp.
  • Polacy – Rodakom – zbiórka żywności dla Polaków mieszkających na Ukrainie i Białorusi.
  • Każdy znaczek wspiera Misje – zbiórka ostemplowanych znaczków.
  • Kiermasz świąteczny – zbiórka ozdób bożonarodzeniowych na rzecz podopiecznych Stowarzyszenia Ósmy Kolor Tęczy z Radzynia Podlaskiego.
  • Kiermasz charytatywny – młodzież pod „czujnym okiem” wychowawców wykonała biżuterię; dochód ze sprzedaży został przeznaczony na zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla potrzebujących dzieci (Lenki i Weroniki).
  • Kiermasz wielkanocny – mieszkańcy internatu włączyli się w organizację i wykonanie ozdób świątecznych,; dochód przekazany został Domowi Pomocy Społecznej w Łukowie.

 

 

WYCIECZKA DO WILNA

W listopadzie 2018r. mieszkańcy internatu mieli możliwość uczestniczenia w wycieczce do Wilna, którą zorganizował opiekun grupy III mgr Grzegorz Osial. Młodzież oglądała panoramę Wilna z Góry Trzech Krzyży, zwiedzała miedzy innymi: Stare Miasto Wilno-katedrę z kaplicą polskiego króla św. Kazimierza, ulicę Zamkową, Uniwersytet Stefana Batorego, Pałac Prezydencki (na zewnątrz), Zaułek Literacki, Muzeum

Andrzejki 2017

Jest taka noc w roku, kiedy świat realny łączy się ze światem magii, czarów, wróżb…

W jej klimat mistrzowsko wprowadzili wszystkich mieszkańców Internatu SP – MSZ przedstawiciele grupy II, którzy 30 listopada przygotowali, zgodnie z tradycją, nietuzinkowy zestaw kabał. Wśród andrzejkowych wróżb nie mogło zabraknąć wróżenia z kart i daty urodzenia. Podczas zabawy „z serduszkiem” można było dowiedzieć się, jak będzie miała na imię przyszła żona lub mąż (jednak nie wszyscy byli zachwyceni wynikiem…).

Wróżby przepowiadały wspaniałą przyszłość, bogactwo, sławę, słodkie życie czy podróże. Wszyscy oczywiście potraktowali te przepowiednie z przymrużeniem oka. Liczyła się tylko dobra zabawa i możliwość spędzenia razem czasu. Tańcom przy muzyce nie było końca. Wszyscy bawili się bardzo dobrze, było bardzo wesoło.