Zarządzenie nr 20 Dyrektora Szkoły Policealnej- Medycznego Studium Zawodowego w Łukowie.

w sprawie wydłużenia terminu czasowego ograniczenia funkcjonowania Szkoły Policealnej – Medycznego Studium Zawodowego im. Janusza Korczaka w Łukowie w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19

Działając w oparciu o Rozporządzenie MEN z dnia 14 maja 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19 (Dz. U. z 2020r. poz. 871)

ZARZĄDZENIE NR 20/2020

 „My-czyta-My”

myczytamy

W kwietniu br. biblioteka szkolna zaprosiła słuchaczy, nauczycieli, pracowników oraz mieszkańców Internatu Szkoły Policealnej – Medycznego Studium Zawodowego w Łukowie do udziału w projekcie czytelniczym realizowanym na fanpagu szkoły.

Zarządzenie nr 18 Dyrektora Szkoły Policealnej- Medycznego Studium Zawodowego w Łukowie.

w sprawie wydłużenia okresu czasowego ograniczenia w funkcjonowaniu Szkoły Policealnej –Medycznego Studium Zawodowego im. Janusza Korczaka w Łukowie.
Na podstawie Rozporządzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 24 kwietnia 2020r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19
(Dz. U. z 2020r. poz. 742)

Charytatywna kartka Wielkanocna

Słuchacze II i IV sem. terapeuty zajęciowego wraz ze swoimi rodzinami oraz nauczyciele tego kierunku, włączyli się w ogólnopolską akcję, którą zainicjowała Pierwsza Dama p. Agata Kornhauser – Duda.
Akcja polegała na wykonaniu kartki wielkanocnej, zrobienie jej zdjęcia i wysłanie na adres e-mailowy do placówek, w których przebywają osoby starsze, niepełnosprawne i samotne oraz do służb mundurowych i medycznych, jako wyraz naszego wsparcia w tak trudnym dla wszystkich czasie.
Kartki zostały przesłane do zaprzyjaźnionych ze szkołą placówek pomocy społecznej oraz medycznych.

Projekt czytelniczy “MY-CZYTA-MY”

Biblioteka Szkoły Policealnej – Medycznego Studium Zawodowego w Łukowie zaprasza słuchaczy, nauczycieli i pracowników szkoły do udziału w projekcie czytelniczym w formie zdalnej ph. “MY-CZYTA-MY”.

Projekt będzie realizowany w kwietniu br. na fanpagu szkoły: https://www.facebook.com/mszlukow.

Koordynatorem projektu jest p. Anna Wiąckiewicz, we współpracy z p. Mariolą Sulej. Zachęcamy do wsparcia zdalnej pracy biblioteki szkolnej.

Kiermasz charytatywny

 

5 i 6 marca br. odbył się w naszej szkole Kiermasz charytatywny, na którym sprzedawano oryginalną, wykonaną ręcznie biżuterię, naturalne kosmetyki, „słodkie” kwiatki na Dzień Kobiet, wykonane przez słuchaczy II i IV sem. kierunku terapeuta zajęciowy oraz wychowawcę gr. II w Internacie.

Dochód z kiermaszu przekazany zostanie na zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla Lenki i Weroniki. Dziękujemy wszystkim za wsparcie tej akcji.

„Kosmetyczki z pomocą”

5 marca do akcji zbiórki funduszy na zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla Lenki i Weroniki włączyły się słuchaczki IV sem. technika usług kosmetycznych wraz z wychowawcą. Za datki na ten cel, wykonywały manicure hybrydowy.

Zarządzenie dyrektora

 

ZARZĄDZENIE NR 8/2020

DYREKTORA SZKOŁY POLICEALNEJ – MEDYCZNEGO STUDIUM ZAWODOWEGO
IM. JANUSZA KORCZAKA W ŁUKOWIE
Z DNIA 11.03.2020r.

w sprawie wprowadzenia czasowego ograniczenia w funkcjonowaniu Szkoły Policealnej
–Medycznego Studium Zawodowego im. Janusza Korczaka w Łukowie.

Na podstawie obwieszczenia Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 11.03.2020r. zamieszczonego na stronie www.gov.pl w sprawie zawieszenia zajęć dydaktyczno- wychowawczych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych, oraz na podstawie Ustawy  „O szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganie, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych”

zarządza się:                     

§1

Decyzją Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się korona wirusa
w dniach od 12-25.03.2020r. ograniczyć czasowo zajęcia.

§2

Szkoła nie prowadzi w wyżej wymienionym okresie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

§3

Nauczyciele zobowiązani są w dniach 12-13.03.2020r. do zabezpieczania sprzętu w pracowniach specjalistycznych i przeprowadzenia, we współpracy z pracownikami obsługi, dezynfekcji.

§4

 W dniach 16-25.03.2020r. szkoła będzie zamknięta. Nauczyciele pozostają w stanie gotowości  do pracy.

§5

Zaleca się :

  • Często myć ręce przy użyciu mydła i wody.
  • Przy kasłaniu i kichaniu zakrywać usta i nos. Zachowywać co najmniej metr odległości od osób, które kaszlą i kichają.

Osoby wracające z regionów zarażonych koronawirusem powinny powiadomić o tym telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się do oddziału obserwacyjno-zakaźnego. Więcej informacji dotyczących koronawirusa na stronie: gov.pl/koronawirus

Numer- 800 190 590! Bezpłatna infolinia NFZ jest czynna całą dobę, przez 7 dni w tygodniu. Wykwalifikowani konsultanci informują, co zrobić, by otrzymać pomoc.