Ogólnopolskie Mistrzostwa Pierwszej Pomocy PCK

Fot. Lukow24.pl

6 kwietnia w Szkole Policealnej-Medycznym Studium Zawodowym im. Janusza Korczaka w Łukowie odbył się Etap Rejonowy XXX Ogólnopolskich Mistrzostw Pierwszej Pomocy Polskiego Czerwonego Krzyża pod Honorowym Patronatem Starosty Łukowskiego. Wydarzenie zostało zorganizowane przez naszą szkołę, we współpracy z Zarządem Rejonowym PCK w Łukowie i Lubelskim Zarządem Okręgowym PCK. Celem zawodów było podniesienie poziomu wiedzy młodzieży z zakresu udzielania pierwszej pomocy oraz przeciwdziałanie występowaniu wypadków poprzez upowszechnianie zasad bezpieczeństwa.

Międzynarodowa wymiana doświadczeń

22 marca naszą szkołę odwiedziła delegację Podologów ze Szwecji. Na Pracowni podologicznej słuchaczki zaprezentowały swoje umiejętności praktyczne, odpowiadały na pytania dotyczące kształcenia podologów w Polsce. Uczennice dowiedziały się, jak przebiega edukacja podologów w Szwecji.

„Literacka Lubelszczyzna”

 

23 marca, w ramach obchodów Światowego Dnia Poezji oraz Jubileuszu 550-lecia Województwa Lubelskiego, odbyło się spotkanie z łukowskim poetą – Michałem Tomaszem Borkowskim. Autor tomiku „To nie o mnie. Tylko o nas” opowiedział o początkach swojej przygody z poezją, literackich inspiracjach oraz pracy nad wydaniem własnych wierszy.

W spotkaniu wzięły udział słuchaczki I sem. opiekunki dziecięcej oraz uczniowie II sem. technika masażysty.

Medale z okazji Jubileuszu 550-lecia Województwa Lubelskiego

1) Medale z okazji Jubileuszu 550-lecia Województwa Lubelskiego

22 marca Pani Dyrektor Anna Sołtyszewska odebrała z rąk Marszałka Województwa Lubelskiego Jarosława Stawiarskiego wyróżnienie w roku Jubileuszu Województwa Lubelskiego. W dowód wdzięczności i uznania za zaangażowanie i wkład na rzecz rozwoju regionu oraz zachowania jego tożsamości historycznej i kulturowej, okolicznościowy medal otrzymała również Szkoła Policealna – Medyczne Studium Zawodowe im. J. Korczaka w Łukowie

Warsztaty udzielania pomocy przedmedycznej

Fot. Koinonia Jan Chrzciciel w Łukowie

15 marca nauczyciel naszej szkoły – p. Agnieszka Kołodziej przeprowadziła warsztaty z zakresu udzielania pomocy przedmedycznej dzieciom we Wspólnocie Koinonia Jan Chrzciciel w Łukowie. Uczestnicy cyklu spotkań „Klub Rodzica” nauczyli się zasad postępowania w sytuacji oparzenia, zakrztuszenia i skaleczenia.