Współpraca z Łukowskim Uniwersytetem Trzeciego Wieku

 

Fot. Łukowski Ośrodek Kultury

Fot. Łukowski Ośrodek Kultury

22 września odbył się pierwszy z cyklu wykładów dla słuchaczy Łukowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Pani Anna Mateńka, ucząca na kierunku technik masażysta, przedstawiła Seniorom temat „Zachowaj aktywność na długie lata”.

Uczestnicy spotkania dowiedzieli się jak ćwiczenia ruchowe wpływają na organizm człowieka i w jaki sposób mogą dostosować aktywność fizyczną do swoich potrzeb. Słuchacze poznali możliwości wzmacniania organizmu podczas wykonywania obowiązków domowych i innych aktywności.

Kolejny wykład już w październiku.

Informacja i galeria zdjęć na stronie Łukowskiego Ośrodka Kultury:

https://www.lok.lukow.pl/wiadomosci/2561,wyklad-dla-sluchaczy-lutw-pn-zachowaj-aktywnosc-na-dlugie-lata-foto

Akcja charytatywna „Dzień szpilek”

25 września społeczność naszej szkoły wzięła udział w II Ogólnopolskim Dniu Szpilek. Akcja ta polegała na wykonaniu zdjęcia szpilkom (założonym lub nie) i umieszczeniu go wraz z hashtagiem #DzienSzpilek na Facebooku lub Instagramie. Za publikację takiego zdjęcia przekazane zostało 2 zł na rzecz Kliniki „Przylądek Nadziei” we Wrocławiu, leczącej małych pacjentów onkologicznych. 

W akcji wzięli udział nauczyciele i pracownicy szkoły oraz słuchaczki I i III sem. terapeuty zajęciowego. Dziękujemy wszystkim Paniom, które w ten sposób pomogły chorym dzieciom.

Pomoc dla Łukowianki

6 września, w ramach cyklicznej imprezy „Dzień zdrowia dla Łukowa”, odbyła się charytatywna zbiórka na rzecz mieszkanki Łukowa. W akcję tę włączyła się również nasza szkoła. Wystawiliśmy stoisko z ręcznie robioną biżuterią wykonaną podczas zajęć w ramach pracowni przez słuchaczy kierunku terapeuta zajęciowy. W trakcie licznych aukcji oraz sprzedaży różnych produktów udało się zebrać ponad 30 tyś. zł, które zostaną przekazane na rzecz p. Iwony.

NARODOWE CZYTANIE

5 września w bibliotece szkolnej odbyło się „Szkolne czytanie Balladyny” z udziałem słuchaczek III sem. kierunku terapeuta zajęciowy.

Impreza czytelnicza zorganizowana została w naszej bibliotece po raz siódmy, w ramach ogólnopolskiej akcji „Narodowe Czytanie”, pod patronatem Pary Prezydenckiej. Tegoroczna edycja wspólnego czytania odbyła się w małej grupie, z zachowaniem obowiązujących wytycznych i zaleceń sanitarnych.

 

SPOTKANIE ORGANIZACYJNE

ZAPRASZAMY KANDYDATÓW DO NAUKI W SZKOLE
NA SPOTKANIE ORGANIZACYJNE

Spotkanie z Kandydatami odbędzie się w dniu 25 sierpnia 2020 r.
o godzinie 1000 (WTOREK), w Szkole Policealnej – Medycznym Studium
Zawodowym im. Janusza Korczaka w Łukowie w następujących pracowniach:

 technik masażysta /DZ, S/ – sala nr 222, II piętro,

 technik usług kosmetycznych /DZ, S, Z/– sala nr 214, II piętro,

 technik dentystyczny /DZ/ – sala nr 211, II piętro
 higienistka stomatologiczna /DZ, S, Z/ – sala nr 211, II piętro

 opiekunka dziecięca /DZ, S/ – sala nr 212, II piętro,
 opiekun medyczny /S, Z/ – sala nr 212, II piętro,
 terapeuta zajęciowy /DZ, S/ – sala nr 212, II piętro,
 asystent osoby niepełnosprawnej /S, Z/ – sala nr 212, II piętro,

 technik sterylizacji medycznej /S, Z/ – sala 207, II piętro,
 technik bezpieczeństwa i higieny pracy /S, Z/ – sala nr 207, II piętro,
 technik elektroniki i informatyki medycznej /S/ – sala nr 207, II piętro,

 technik farmaceutyczny /DZ/ – sala nr 116, I piętro,

DZ – DZIENNY
S – STACJONARNY
Z – ZAOCZNY

Przetarg

Ogłoszenie nr 554529-N-2020 z dnia 2020-06-25 r.

Szkoła Policealna- Medyczne Studium Zawodowe im. Janusza Korczaka w Łukowie :
Zakup i sukcesywna dostawa artykułów spożywczych na potrzeby Internatu Szkoły Policealnej- Medycznego Studium Zawodowego im. Janusza Korczaka w Łukowie, ul. A. A. Kryńskiego12, w roku szkolnym 2020/2021.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy

Nazwa projektu lub programu
Zakup i sukcesywna dostawa artykułów spożywczych na potrzeby Internatu Szkoły Policealnej- Medycznego Studium Zawodowego im. Janusza Korczaka w Łukowie, ul. A. A. Kryńskiego 12

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych.

więcej na stronie BIP

 

Rok Świętego Jana Pawła II

 

W maju br., w ramach obchodów 100. rocznicy urodzin Papieża Polaka, odbył się szkolny konkurs wiedzy. Jego celem było pielęgnowanie pamięci o Karolu Wojtyle, zachęcenie słuchaczy do rozwijania zainteresowań życiem i świętością Jana Pawła II. Konkurs odbył się w formie zdalnej w aplikacji quizziz.
Nagrodzone zostały trzy osoby, które udzieliły prawidłowych odpowiedzi na wszystkie pytania konkursowe.O przyznaniu miejsc I-III zadecydował czas wykonania quizu.
Wyniki konkursu:
I miejsce – Jolanta Bojar, II sem. opiekuna medycznego;
II miejsce – Jarosław Zowczak, II sem. terapeuty zajęciowego;
III miejsce – Katrzyna Nowacka, II sem. terapeuty zajęciowego.

Organizatorem konkursu była Biblioteka szkolna oraz Samorząd Słuchaczy.
Dziękujemy wszystkim,którzy wzięli w nim udział. Gratulujemy nagrodzonym!

Zarządzenie nr 24 Dyrektora Szkoły Policealnej- Medycznego Studium Zawodowego w

w sprawie wydłużenia terminu czasowego ograniczenia funkcjonowania Szkoły Policealnej – Medycznego Studium Zawodowego im. Janusza Korczaka w Łukowie w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19

Działając w oparciu o Rozporządzenie MEN z dnia 03 .06.2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19 (Dz. U. z 2020r. poz. 990)

ZARZĄDZENIE NR 24/2020