Konferencja podologiczna

konferencja podologiczna
8 kwietnia słuchacze kierunku Podolog uczestniczyli w Lubelskim Forum Podologicznym ”PodoEast”. Udział w wykładach, warsztatach i indywidualnych konsultacjach pozwolił im poszerzyć swoją wiedzę oraz poznać nowości na rynku podologicznym.

Konkurs Pierwszej Pomocy 2022

Szkoła Policealna – Medyczne Studium Zawodowe im. Janusza Korczaka działając we współpracy
ze Starostwem Powiatowym w Łukowie zapraszają uczniów szkół ponadpodstawowych Powiatu Łukowskiego do udziału w II edycji Konkursu Pierwszej Pomocy.

Celem konkursu jest propagowanie wiedzy na temat udzielania pierwszej pomocy osobom poszkodowanym oraz  kształtowanie odpowiedzialności za ludzkie życie.

Zakres tematyczny konkursu obejmuje efekty kształcenia z przedmiotu Edukacja dla bezpieczeństwa na poziomie szkoły podstawowej i ponadpodstawowej. Każda szkoła może zgłosić do udziału
5 uczniów.

Zmagania konkursowe odbędą się 27 kwietnia 2022 roku, w godzinach 10:00 – 14:00 w siedzibie Szkoły Policealnej – Medycznego Studium Zawodowego im. Janusza Korczaka w Łukowie
(II piętro budynku).

Konkurs składa się z dwóch części. W I części uczestnicy rozwiążą test wiedzy składający się z 40 pytań. Osoby, które uzyskają 90% poprawnych odpowiedzi zostaną zakwalifikowani do części II – wykonania zadania praktycznego, zgodnie z algorytmami.

Udział w konkursie jest uwarunkowany przesłaniem poprawnie wypełnionego formularza zgłoszeniowego, który należy odesłać na adres e-mail organizatora sekretariat@mszlukow.pl lub złożyć w sekretariacie szkoły do 13 kwietnia 2022r. do godziny 14:00.

Dla laureatów Konkursu przewidziane są cenne nagrody rzeczowe ufundowane przez Starostę Powiatu Łukowskiego Pana Dariusza Szustka oraz pamiątkowy dyplom.

W klasyfikacji generalnej szkoły otrzymują Puchary ufundowane przez Dyrektora Szkoły Policealnej
– Medycznego Studium Zawodowego w Łukowie.

Regulamin Konkursu z Pierwszej Pomocy

Formularz

 

„Zaświeć się na niebiesko”

2 kwietnia obchodziliśmy Światowy Dzień Świadomości Autyzmu. W ramach solidarności z osobami ze spektrum autyzmu, Samorząd Uczniowski zaprosił społeczność szkolną do akcji „Zaświeć się na niebiesko”. Chętni Słuchacze i Nauczyciele ubrali się tego dnia na niebiesko – kolor symbolizujący autyzm.

 

Zarządzenie Dyrektora

Zarządzenie Dyrektora Szkoły  Policealnej – Medycznego Studium Zawodowego  im. Janusza Korczaka w Łukowie

W sprawie  przedłużenia  trzeciego  stopnia alarmowego w Szkole Policealnej – Medycznym Studium Zawodowym  w im. Janusza Korczaka w Łukowie

ZARZĄDZENIE NR 13/2022

Zarządzenie Dyrektora Szkoły  Policealnej – Medycznego Studium Zawodowego  im. Janusza Korczaka w Łukowie

W sprawie  przedłużenia drugiego  stopnia alarmowego w Szkole Policealnej – Medycznym Studium Zawodowym  w im. Janusza Korczaka w Łukowie

ZARZĄDZENIE Nr 12/2022

 

Targi edukacyjne

targi

31 marca Panie: Anna Mikołajewska, Anna Semeniuk i Agnieszka Zaniewicz uczestniczyły w XIV Siedleckich Targach Edukacyjnych „Ku przyszłości zawodowej”. Nauczycielki promowały ofertę edukacyjną na rok szkolny 2022/2023, odpowiadały na pytania dotyczące nauki na poszczególnych kierunkach kształcenia oraz rozdawały zainteresowanym ulotki informacyjne.