Zarządzenie nr 3/2022 Dyrektora Szkoły Policealnej – Medycznego Studium Zawodowego w Łukowie

Zarządzenie nr 27/2021 Dyrektora Szkoły Policealnej – Medycznego Studium Zawodowego w Łukowie

Zarządzenie nr 26 /2021 Dyrektora Szkoły Policealnej – Medycznego Studium Zawodowego w Łukowie

Zarządzenie nr 22 /2021 Dyrektora Szkoły Policealnej – Medycznego Studium Zawodowego w Łukowie

Zarządzenie nr 21 /2021 Dyrektora Szkoły Policealnej – Medycznego Studium Zawodowego w Łukowie

Zarządzenie nr 20 /2021 Dyrektora Szkoły Policealnej – Medycznego Studium Zawodowego w Łukowie

Zarządzenie nr 17 /2021 Dyrektora Szkoły Policealnej – Medycznego Studium Zawodowego w Łukowie

Zarządzenie nr 15 /2021 Dyrektora Szkoły Policealnej – Medycznego Studium Zawodowego w Łukowie

Zarządzenie nr 13 /2021 Dyrektora Szkoły Policealnej – Medycznego Studium Zawodowego w Łukowie

Zarządzenie nr 8 /2021 Dyrektora Szkoły Policealnej – Medycznego Studium Zawodowego w Łukowie

Zarządzenie nr 2 /2021 Dyrektora Szkoły Policealnej – Medycznego Studium Zawodowego w Łukowie

Zarządzenie nr 50  Dyrektora Szkoły Policealnej – Medycznego Studium Zawodowego w Łukowie

Zarządzenie nr 44  Dyrektora Szkoły Policealnej – Medycznego Studium Zawodowego w Łukowie

Zarządzenie nr 43 Dyrektora Szkoły Policealnej – Medycznego Studium Zawodowego w Łukowie

Zarządzenie nr 42 Dyrektora Szkoły Policealnej – Medycznego Studium Zawodowego w Łukowie

Zarządzenie nr 35 Dyrektora Szkoły Policealnej- Medycznego Studium Zawodowego w Łukowie

Zarządzenie nr 24 Dyrektora Szkoły Policealnej- Medycznego Studium Zawodowego w Łukowie

Zarządzenie nr 20 Dyrektora Szkoły Policealnej- Medycznego Studium Zawodowego w Łukowie.

Zarządzenie nr 19 Dyrektora Szkoły Policealnej- Medycznego Studium Zawodowego w Łukowie.

Zarządzenie nr 18 Dyrektora Szkoły Policealnej- Medycznego Studium Zawodowego w Łukowie.