Harmonogram egzaminu zawodowego z kwalifikacji – test pisemny

Harmonogram egzaminów zawodowych z kwalifikacji – sesja letnia

TEST PISEMNY 20 czerwiec 2017r /wtorek/

godz. 12.00 – 13.00

LP.

Nazwa kwalifikacji SALA

1.

Technik usług kosmetycznych;

symbol 514207

(A.61.) Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy

212

 

 

TEST PISEMNY 20 czerwiec 2017r /wtorek/

godz. 14.00 – 15.00

 

LP.  Sala Nazwa kwalifikacji
1. 226 Technik farmaceutyczny; Symbol 321301

(Z.19.) Sporządzaniei wytwarzanie produktów leczniczych oraz prowadzenie

obrotu środkami farmaceutycznymi i materiałami medycznymi

2. 122  Opiekun medyczny;

Symbol 532102 – KKZ

(Z.4.) Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej

3. 212 Technik usług kosmetycznych;

symbol 514207

(A.62.) Wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała, dłoni i stóp

Technik usług kosmetycznych;

symbol 514207 – KKZ

(A.62.) Wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała, dłoni i stóp

4. 214 Technik usług kosmetycznych;

symbol 514207 – KKZ

(A.62.) Wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała, dłoni i stóp

5. 111 Higienistka stomatologiczna;

Symbol 325102

(Z.14.) Prowadzenie działalności profilaktyczno-leczniczej pod nadzorem

i na zlecenie lekarza dentysty oraz utrzymanie gabinetu w gotowości

do pracy i prowadzenie promocji zdrowia

6. 222 Technik masażysta;

Symbol 325402

(Z.01.) Świadczenie usług w zakresie masażu

Obecność – minimum 30 min. przed planowaną godziną egzaminu

Tagi: Brak tagów

Możliwość komentowania została wyłączona.