Łuków, dnia 02.12.2019r.

SP-MSZ – KG.251.2.5.2019

  Zapytanie ofertowe


  Szkoła Policealna-Medyczne Studium Zawodowe im. Janusza Korczaka w Łukowie

ul. Kryńskiego 10, tel./fax 25 798 26 39 e-mail:sekretariat@mszlukow.pl

tel. kontaktowy 502 871 056 zaprasza do składania ofert na:

„Świadczenie usług związanych z monitorowaniem sygnałów alarmowych,
konserwacją  systemu alarmowego i telewizji dozorowej oraz patrol interwencyjny
budynku szkoły
i internatu przy ul. Kryńskiego 10 i 12”.

Kryteriami wyboru oferty są:

  • cena,
  • zabezpieczenie usług przez okres 36 miesięcy od momentu podpisania umowy.
  • usuwanie usterek w godzinach popołudniowych
  • w sytuacjach awaryjnych, usuwanie usterek w terminie nie dłuższym niż 3 dni.
  • patrolowanie z częstotliwością   raz na dobę w porze wieczorowo-nocnej

( poniedziałek – piątek  ) i całodobowo (sobota – niedziela i święta).

  • przeglądy konserwacyjne należy wykonywać nie rzadziej niż raz na trzy miesiące.
  • z każdej przeprowadzonej konserwacji należy przedłożyć zamawiającemu protokół.

Opis systemu istniejącego w szkole i internacie SP- MSZ w Łukowie:

System sygnalizacji włamania oparty jest na centrali ProSys 128 firmy Rokonet.

Składa się z 56 czujek wewnętrznych i 5 zewnętrznych.

W różnych miejscach w budynku szkoły i internatu rozmieszczone są moduły rozszerzeń linii oraz dodatkowe zasilacze obsługujące system.

System telewizji dozorowej składa się z 13 kamer: 4 znajduje się wewnątrz budynku szkoły,

9 znajduje się na zewnątrz budynków szkoły i internatu. Obraz rejestrowany jest na dwóch rejestratorach,
które umieszczone są w budynku szkoły na portierni (NVR4216-4KS2 )
i pokoju wychowawców w internacie (NVR4104-4KS2 ). Obraz z kamer można oglądać
na portierni oraz w pokoju wychowawców w budynku internatu gdzie znajdują się
2 monitory umożliwiające sterowanie rejestratorami.

Oferty należy składać w sekretariacie
Szkoły Policealnej –Medycznego Studium Zawodowego im. Janusza Korczaka  w Łukowie ul. Kryńskiego 10

do dnia 16.12.2019r. do godz. 10:00.

            Warunkiem podpisania umowy będzie okazanie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje, uprawnienia do wykonywania czynności ujętych w przedmiocie zamówienia.

Wykonawcy, który przedstawi najkorzystniejsza ofertę i spełni w/w warunki, zostanie udzielone zamówienie.


ZMIANA INFORMACJI O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

do pobrania

INFORMACJA  Z OTWARCIA OFERT  

W dniu 21 sierpnia 2019 roku dokonano otwarcia ofert złożonych  na dostawę artykułów spożywczych do Internatu Szkoły Policealnej – Medycznego Studium Zawodowego w Łukowie ul. A.A. Kryńskiego 12 w roku szkolnym  2019/2020

do pobrania

Łuków, dnia 21.08.2019

ZAPROSZENIE

Dyrektor Szkoły Policealnej – Medycznego Studium Zawodowego im. Janusza Korczaka
w Łukowie ul. A.A. Kryńskiego 10 zaprasza do składania ofert na wynajem powierzchni pod automat do napojów gorących w budynku szkoły. więcej

Łuków, dnia 12.08.2019


Ogłoszono przetarg na dostawę artykułów spożywczych do Internatu Szkoły Policealnej – Medycznego Studium Zawodowego w Łukowie ul. A.A. Kryńskiego 12 w roku szkolnym  2019/2020 ——Dokumenty do pobrania


zawiadomienie

o wyborze najkorzystniejszej oferty


Szkoła Policealna – Medyczne Studium Zawodowe im. Janusza Korczaka
ul. Kryńskiego 10, 21-400 Łuków, tel./fax 25 798 26 39, ogłasza: .

Przetarg w trybie zapytania ofertowego na dostawę artykułów biurowych

Wzór umowy

Załącznik Nr 1 art.biurowych


przetarg w trybie zapytania ofertowego na dostawę artykułów chemicznych

Załącznik Nr 1 art. chemiczne

chemia – umowa 2018


przetarg w trybie zapytania ofertowego na dostawę materiałów do drukarek, kserokopiarek oraz ich naprawę  i konserwację

Załącznik Nr 1 drukarki 2018

umowa drukarki 2018

Data ogłoszenia:

11.10.2018r.
Termin składania ofert:
do  22 października 2018r. do godziny 9:00 .

Zawiadomienie_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty  – przetarg spożywczy  (24.08.2018) 

Dostawy artykułów spożywczych do  Internatu  Szkoły Policealnej Medycznego  Studium Zawodowego w Łukowie  ul. A.A. Kryńskiego 12 w roku szkolnym 2018/2019

Data ogłoszenia:
2018-07-05
Termin składania ofert:
2018-08-20 11:00

 

Informacja_z_otwarcia_ofert

Utwardzenie placów wewnętrznych i wymiana ogrodzenia przy Szkole Poilicealnej – Medycznym Studium Zawodowym w Łukowie przy ulicy Kryńskiego 10 i 12  


Dostawa artykułów spożywczych do Internatu Szkoły Policealnej – Medycznego Studium Zawodowego w Łukowie ul. A.A. Kryńskiego 12 w roku szkolnym  2018/2019

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załącznik nr 1 Formularz ofertowy,

Załącznik nr 2 do SIWZ,

Załącznik nr 3 do SIWZ,

Załącznik nr 3A do SIWZ,

Załącznik nr 4 do SIWZ wzór umowy,

Załączniki Nr 1.A-I Formularz cenowy do przetargu spoż. 2018.

Zalacznik_Nr_5_do_SIWZ


Utwardzenie placów wewnętrznych i wymiana ogrodzenia przy Szkole Poilicealnej – Medycznym Studium Zawodowym w Łukowie przy ulicy Kryńskiego 10 i 12     Opublikowano: 26.06.2018 r.

Ogloszenie_o_zamowieniu

Specyfikacja_istotnych_warunkow_zamowienia

Zal_1_Formularz_ofertowy

Zal  2_Oswiadczenie_przeslaniki_do_wykluczenia

Zal_3_Oswiadczenie_o_spelnianiu_warunkow_udzialu

Zal_4_Zobowiazanie_podmiotu

Zal_5_Oswiadczenie_o_grupie_kapitalowej

Zal_6_-_Wykaz_osob

Zal_7_Projekt_umowy

Zal_8_Przedmiar_robot

Zal_9_Specyfikacja_techniczna_wykonania_i_odbioru_robot_budowlanych

Zal_10_Projekt_budowlany

Zal_11_Klauzula_informacyjna

Modyfikacja treści SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia

Informacja z otwarcia ofert

ZAWIADOMIENIEo wyborze  najkorzystniejszej oferty na wynajem sklepiku 2018

ZAWIADOMIENIE o  wyborze  najkorzystniejszej oferty  na  wynajem powierzchni pod dwa automaty do napojów w budynku szkoły.

Zawiadomienie o unieważnieniu  postępowania.

Informacja z otwarcia ofert

Załączniki:Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Ogloszenie_nr_554869-N-2018_z_dnia_2018-05-08_r.

Specyfikacja_istotnych_warunkow_zamowienia_-_utwardzenie_placów_2018

Zal_1_Formularz_ofertowy_2018

Zal_2_Oswiadczenie_przeslaniki_do_wykluczenia_2018 Zal_3_Oswiadczenie_o_spelnianiu_warunkow_udzialu_2018

Zal_4_Zobowiazanie_podmiotu_2018

Zal_5_Oswiadczenie_o_grupie_kapitalowej_2018

Zal_6_Wykaz_osob_2018

Zal_7_Projekt_umowy_2018

Zal_8_Przedmiar_robot_budowlanych

Zal_9_Specyfikacja_techniczna_wykonania_i_odbioru_robot_bud

Zał 10

Zał 10

zał 10

Zał 10