Obchody Dnia Edukacji Narodowej

 

16 października br. w Szkole Policealnej – Medycznym Studium Zawodowym odbyła się uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Kierownik Szkolenia Praktycznego p. Małgorzata Przeździak odczytała życzenia Wojewody Lubelskiego – Pana Przemysława Czarnka oraz Lubelskiego Kuratora Oświaty – Pani Teresy Misiuk.

Podczas spotkania p. Dyrektor Anna Sołtyszewska wraz z wychowawcami pierwszych semestrów, wręczyła indeksy przedstawicielom kierunków: technik masażysta, technik usług kosmetycznych, higienistka stomatologiczna, terapeuta zajęciowy i opiekun medyczny. Zgodnie z tradycją, nowi słuchacze, złożyli przyrzeczenie na sztandar szkoły.

W imieniu wychowawców pierwszych roczników głos zabrała P. Ewa Wysokińska, która składając życzenia sukcesów w nauce, złożyła również zobowiązanie wysokiego poziomu kształcenia oraz akces zapewnienia pomocy ze strony nauczycieli w adaptacji do warunków nowej szkoły.

Zgodnie z przepisami prawa oświatowego, P. Anna Mateńka, która uzyskała stopień nauczyciela mianowanego, złożyła ślubowanie na sztandar szkoły, potwierdzając je podpisem.

W drugiej części uroczystości zaprezentowany został film dokumentujący działalność zawodową nauczycieli oraz pracowników szkoły.

Obchody Dnia Edukacji Narodowej były również okazją do podziękowań i życzeń dla nauczycieli oraz pracowników szkoły.

Pani Anna Sołtyszewska wręczyła Nagrody Jubileuszowe oraz Nagrody Dyrektora. Przekazała również informację o udziale nauczycieli naszej szkoły w wojewódzkich obchodach DEN. Pani Agnieszka Zaniewicz wyróżniona została Nagrodą Lubelskiego Kuratora Oświaty, Panie: Barbara Frankowska i Anna Wiąckiewicz Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

Pani Dyrektor pogratulowała p. Annie Mikołajewskiej objęcia funkcji Doradcy Metodycznego medycznych szkół policealnych, powierzonej przez Lubelskiego Kuratora Oświaty.

Tagi: Brak tagów

Możliwość komentowania została wyłączona.