Obchody Dnia Kobiet

Słuchaczki IV sem. terapeuty zajęciowego wspólnie z Podopiecznymi, przygotowały niespodziankę z okazji Dnia Kobiet dla Pań pracujących w Domu Pomocy Społecznej w Łukowie. Nasze uczennice również otrzymały wspaniałe laurki, słodkości, życzenia i moc uścisków od Chłopaków. Bardzo dziękujemy.
Tags: No tags

Comments are closed.