Obchody Dnia Edukacji Narodowej

17 października br. w Szkole Policealnej – Medycznym Studium Zawodowym odbyła się uroczystość z okazji   Dnia   Edukacji Narodowej. Kierownik Szkolenia Praktycznego p. Małgorzata Przeździak odczytała   życzenia   Lubelskiego   Kuratora     Oświaty –
Pani Teresy Misiuk.   

Podczas  spotkania   p. Dyrektor  Anna   Sołtyszewska,
wraz z wychowawcami pierwszych semestrów, wręczyła  indeksy przedstawicielom kierunków: technik usług kosmetycznych,
technik dentystyczny, 
technik sterylizacji medycznej, terapeuta zajęciowy i opiekun medyczny.
Zgodnie z tradycją, nowi uczniowie i słuchacze, złożyli przyrzeczenie na sztandar szkoły.

W imieniu wychowawców pierwszyc  h roczników głos zabrała P. Mariola Sulej, która składając życzenia sukcesów w nauce, złożyła również zobowiązanie wysokiego poziomu kształcenia oraz akces zapewnienia pomocy ze strony nauczycieli w adaptacji do warunków nowej szkoły.

Wpisując się w priorytety Ministra Edukacji Narodowej i Lubelskiego Kuratora Oświaty, w ramach obchodów 100-lecia Niepodległej, jak też kształtowania kompetencji społecznych i patriotycznych uczniów, w części artystycznej przedstawiona została sylwetka Patrona szkoły – Janusza Korczaka i jego zasługi dla polskiej niepodległości. Dzięki mistrzostwu reżyserii autorów tego spektaklu i perfekcji wykonania przez młodzież, tegoroczna uroczystość miała bardzo podniosły nastrój.                Była chwilą zatrzymania nad sensem życia, jego przemijaniem i wartościami.

Obchody Dnia Edukacji Narodowej były również okazją do podziękowań i życzeń dla nauczycieli oraz pracowników szkoły.

Pani Anna Sołtyszewska wręczyła Nagrody Jubileuszowe oraz Nagrody Dyrektora. Przekazała również informacje o nagrodach na szczeblu wojewódzkim, odznaczeniach i medalach. Pani Anna Wiąckiewicz wyróżniona została Nagrodą Marszałka Województwa Lubelskiego, Pani Kierownik Małgorzata Przeździak Medalem Komisji Edukacji Narodowej, a P. Dyrektor Anna Sołtyszewska uhonorowana została Złotym Medalem za Długoletnią Służbę oraz Nagrodą Marszałka Województwa Lubelskiego.

Tagi: Brak tagów

Możliwość komentowania została wyłączona.