Oferta pracy

Oferta pracy

w Szkole Policealnej- Medycznym Studium Zawodowym

im. Janusza Korczaka

ul Kryńskiego 10, 21-400 Łuków

na stanowisko intendent- magazynier

w pełnym wymiarze czasu pracy

 1. Wymagania niezbędne:
 • Wykształcenie co najmniej średnie: gastronomiczne lub pokrewne, ekonomiczne,
 • brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na w/w stanowisku,
 • sprawna obsługa komputera (WORD, EXCEL, program do obsługi stołówki, poczta elektroniczna), umiejętność korzystania z zasobów internetu,
 • znajomość przepisów i procedur dokumentacji sanitarnej wg zasad HACCP,
 • znajomość i umiejętność stosowania na stanowisku pracy podstaw rachunkowości i przepisów dotyczących gospodarki magazynowej,
 • prawo jazdy kat. B

 

 1. Wymagania dodatkowe:
 • doświadczenie w pracy na pokrewnych stanowiskach,
 • znajomość zasad żywienia,
 • samodzielność podejmowania decyzji,
 • umiejętność pracy w zespole, komunikatywność i wysoka kultura osobista,
 • odpowiedzialność za realizację zadań, rzetelność, umiejętność efektywnej organizacji czasu pracy.
 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
 • zaopatrywanie kuchni internatu w żywność, środki czystości, niezbędny sprzęt,
 • opracowywanie jadłospisów zgodnie z normami żywieniowymi,
 • prowadzenie niezbędnej dokumentacji magazynowo – księgowej oraz sanitarnej wg zasad HACCP,
 • naliczanie i rozliczanie odpłatności za żywienie zgodnie z obowiązującymi zasadami oraz innych kosztów utrzymania stołówki szkolnej,
 • przyjmowanie artykułów na magazyn i ich wydawanie.

 

Dokumenty aplikacyjne należy składać w sekretariacie szkoły lub przesyłać  na adres :

Szkoła Policealna – Medyczne Studium Zawodowe im. Janusza Korczaka

w Łukowie, 21-400 Łuków, ul. Kryńskiego10

 

 

 

          

 

          

Tagi: Brak tagów

Możliwość komentowania została wyłączona.