W Polsce podologia jest stosunkowo nową dziedziną, która szybko zyskuje jednak na popularności. Zawód podologa został wpisany do klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego w 2021 roku, co daje możliwość bardzo szybkiego wejścia na rynek pracy absolwentom szkoły. Od 1 września br. będzie możliwe kształcenie podologów na poziomie szkół policealnych w dwuletnim cyklu kształcenia w systemie dziennym lub stacjonarnym. Jest to także możliwość podniesienia kwalifikacji zawodowych dla absolwentów kształcących się wcześniej w zawodach: technik usług kosmetycznych, technik masażysta czy opiekun medyczny.

Zawód ten jest przez wielu mylony z zawodem pedikiurzystki. Trzeba jednak wiedzieć, że podolog dba przede wszystkim o zdrowie stóp swoich klientów, natomiast pedikiurzystka – o ich estetyczny wygląd.

Do podologa zwracają się osoby, kiedy na ich stopach pojawią się: rany, odciski,  albo modzele. Jego pomocy potrzebują cukrzycy, osoby u których pojawiły się ha luksy, a także klienci z problemami kończyn dolnych, które wymagają natychmiastowej korekty. Do jego obowiązków należy także m.in. kontrolowanie zmian pojawiających się na stopach klientów, wykonywanie zabiegów poprawiających kondycję kończyn, zapobieganie chorobom stóp i paznokci np. grzybicy, brodawek, czy wrastających paznokci. Specjalista ten, używając odpowiednich narzędzi, usuwa ich problem oraz prowadzi profilaktykę w zakresie dbania o stopy, aby były zdrowe     i piękne.

Osoby kształcące się na kierunku podolog zdobędą m.in. wiedzę z zakresu: anatomii, klinicznego zarysu chorób, dermatologii, ortopedii, podologii, chemii kosmetycznej, sterylizacji medycznej – niezbędną do wykonywania zabiegów podologicznych oraz prowadzenia profilaktyki.

Podolog powinien charakteryzować się: komunikatywnością, empatią, taktem i kulturą osobistą. Ponadto powinien umieć pracować w zespole interdyscyplinarnym, mieć zapał do pracy z każdym klientem.

Po zdaniu egzaminu zawodowego podolog może ubiegać się o pracę w: gabinetach podologicznych, poradniach diabetologicznych,  szpitalach,  zakład opiekuńczo-leczniczych, zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych, sanatoriach, hospicjach stacjonarnych, ośrodkach zdrowia, zakładach rehabilitacji i fizjoterapii leczniczej, SPA, salonach odnowy biologicznej,

Praca podologa może być również wykonywana w: domu klienta lub miejscu przez niego wskazanym (podolog mobilny).