W Polsce podologia jest stosunkowo nową dziedziną, która szybko zyskuje jednak na popularności. Zawód podologa został wpisany do klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego w 2021 roku, co daje możliwość bardzo szybkiego wejścia na rynek pracy absolwentom szkoły. Od 1 września br. będzie możliwe kształcenie podologów na poziomie szkół policealnych w dwuletnim cyklu kształcenia w systemie dziennym lub stacjonarnym. Jest to także możliwość podniesienia kwalifikacji zawodowych dla absolwentów kształcących się wcześniej w zawodach: technik usług kosmetycznych, technik masażysta czy opiekun medyczny.

Zawód ten jest przez wielu mylony z zawodem pedikiurzystki. Trzeba jednak wiedzieć, że podolog dba przede wszystkim o zdrowie stóp swoich klientów, natomiast pedikiurzystka – o ich estetyczny wygląd.

Do podologa zwracają się osoby, kiedy na ich stopach pojawią się: rany, odciski,  albo modzele. Jego pomocy potrzebują cukrzycy, osoby u których pojawiły się ha luksy, a także klienci z problemami kończyn dolnych, które wymagają natychmiastowej korekty. Do jego obowiązków należy także m.in. kontrolowanie zmian pojawiających się na stopach klientów, wykonywanie zabiegów poprawiających kondycję kończyn, zapobieganie chorobom stóp i paznokci np. grzybicy, brodawek, czy wrastających paznokci. Specjalista ten, używając odpowiednich narzędzi, usuwa ich problem oraz prowadzi profilaktykę w zakresie dbania o stopy, aby były zdrowe     i piękne.

Osoby kształcące się na kierunku podolog zdobędą m.in. wiedzę z zakresu: anatomii, klinicznego zarysu chorób, dermatologii, ortopedii, podologii, chemii kosmetycznej, sterylizacji medycznej – niezbędną do wykonywania zabiegów podologicznych oraz prowadzenia profilaktyki.

Podolog powinien charakteryzować się: komunikatywnością, empatią, taktem i kulturą osobistą. Ponadto powinien umieć pracować w zespole interdyscyplinarnym, mieć zapał do pracy z każdym klientem.

Po zdaniu egzaminu zawodowego podolog może ubiegać się o pracę w: gabinetach podologicznych, poradniach diabetologicznych,  szpitalach,  zakład opiekuńczo-leczniczych, zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych, sanatoriach, hospicjach stacjonarnych, ośrodkach zdrowia, zakładach rehabilitacji i fizjoterapii leczniczej, SPA, salonach odnowy biologicznej,

Praca podologa może być również wykonywana w: domu klienta lub miejscu przez niego wskazanym (podolog mobilny).

 

Podolog 


forma dzienna, stacjonarna lub zaoczna

czas trwania nauki 2 lata;

liczba miejsc 25;

przyjęcie na podstawie analizy dostarczonej  dokumentacji .

 

Cykl nauczania:

 • 2 letni na podbudowie szkół – liceum ogólnokształcące i technikum.

Zajęcia dydaktyczne:

 • w bardzo dobrze wyposażonych pracowniach przedmiotowych.

Zajęcia praktyczne:

 • w salonach piękności, w pracowni kosmetycznej.
 • gabinetach podologicznych,
 • poradniach diabetologicznych,
 • szpitalach,
 •  zakład opiekuńczo-leczniczych,
 • zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych,

 

Po uzyskaniu dyplomu pracę możesz podjąć w:

 

 • gabinetach podologicznych,
 • poradniach diabetologicznych,
 • szpitalach,
 • zakład opiekuńczo-leczniczych,
 • zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych,
 • sanatoriach, hospicjach stacjonarnych,
 • ośrodkach zdrowia,
 • zakładach rehabilitacji i fizjoterapii leczniczej,
 • SPA, salonach odnowy biologicznej,
 • Praca podologa może być również wykonywana w: domu klienta lub miejscu przez niego wskazanym (podolog mobilny).
 • w salonach urody, SPA.

Informacje o zawodzie podolog
Po ukończeniu szkoły absolwent wyposażony jest w wiedzę i umiejętności pozwalające na samodzielne rozpoznawanie zmian patologicznych w obrębie kończyn dolnych oraz ich przyczyn, prowadzenie profilaktyki z zakresu dysfunkcji stóp. Będziesz potrafił wykonywać zabiegi przywracające zdrowy wygląd i dobre funkcjonowanie stóp, posługiwać się specjalistycznym sprzętem niezbędnym do osiągnięcia efektu pielęgnacyjnego, przekazywać pacjentom wskazówki dotyczące pielęgnacji stóp oraz polecanie im odpowiednich wkładek ortopedycznych.