19 listopada odbyło się podsumowanie akcji charytatywnej „Czapka, szalik, rękawiczki dla potrzebujących” na rzecz podopiecznych Caritas Diecezji Siedleckiej. Wśród społeczności szkolnej zebrano: 131 czapek, 105 szalików i 16 par rękawiczek. Wolontariusze biorący udział w akcji zostali nagrodzeni dyplomami i słodkimi niespodziankami.

Szkolne Koła Wolontariatu dziękuje za okazane wsparcie i zaprasza do udziału w kolejnych działaniach.