Pożegnanie absolwentek kierunku technik dentystyczny

5 lutego odbyła się uroczystość zakończenia nauki V sem. technika dentystycznego.
Pani Dyrektor Anna Sołtyszewska, wraz z wychowawcą Panem Dariuszem Dubowskim, wręczyła świadectwa ukończenia szkoły oraz nagrody i dyplomy najlepszym słuchaczkom. Absolwentka, która wyróżniła się postawą zawodową, wiedzą i wysokim poziomem umiejętności zawodowych otrzymała list referencyjny. Panie kończące szkołę złożyły ślubowanie na sztandar szkoły, następnie podziękowały nauczycielom za trud włożony w przygotowanie ich do egzaminu zawodowego. W imieniu nauczycieli, absolwentki pożegnała Pani Justyna Dąbrowska.
W drugiej części uroczystości, podsumowana została praca szkoły  w I semestrze.

Wyniki nauczania przedstawiła Opiekunka Samorządu Słuchaczy – Pani Agnieszka Zaniewicz.

Tagi: Brak tagów

Możliwość komentowania została wyłączona.