Program „Dobry Start” dla uczniów szkół policealnych

Uwaga od 1 sierpnia 2019 r.

W roku szkolnym 2019/2020 jednorazowe świadczenie w kwocie 300 złotych z programu  „Dobry Start” przysługuje także słuchaczom  szkół policealnych Świadczenie to przysługuje raz w roku osobie uczącej się w szkole policealnej aż do 20 r. ż. , a w przypadku słuchaczy z niepełnosprawnością – do ukończenia 24 lat, przy czym niepełnosprawność musi być potwierdzona stosownym orzeczeniem.

Wnioski o świadczenie „Dobry start” na ten rok szkolny dla słuchaczy szkół policealnych, składane mogą być tylko drogą tradycyjną (np. podczas osobistej wizyty we właściwym urzędzie gminy lub drogą pocztową). Nie ma możliwości złożenia wniosku drogą elektroniczną.

Termin składania wniosków – do 30 listopada 2019 r.

 

Tagi: Brak tagów

Możliwość komentowania została wyłączona.