flaga i godło Polski

 

 

 

Sportowa Polska – edycja 2020

Projekt współfinansowany przez Ministerstwo Sportu Departament Infrastruktury Sportowej

1 .Nazwa projektu:

„Modernizacja boiska wielofunkcyjnego , bieżni okrężnej 150 m i skoczni do skoku w dal przy SP-MSZ im. Janusza Korczaka w Łukowie”

2.  Wartość dofinansowania.

291 700, 00 zł

3.  Całkowity koszt inwestycji.

884 000, 00 zł

4. Krótki opis projektu

Zadanie finansowane jest ze środków budżetu Województwa Lubelskiego, przy współfinansowaniu   budżetu Powiatu Łukowskiego  (250 000, 00 zł ) i Ministerstwa Sportu (291 700, 00 zł).

Zadanie zostało podzielone na trzy etapy:

Etap I

Prace ziemne –  wykonanie do końca 2020 roku.

Etap II i III

Położenie nawierzchni i zagospodarowanie terenów zielonych wokół boiska – do  końca czerwca 2021 r.

W ramach inwestycji modernizacji   Boiska przy SP-MSZ w Łukowie w 2021 roku zostaną wykonane następujące roboty budowlane;

– ustawienie obrzeży uniemożliwiających  „rozchodzenie się “  nowej nawierzchni poliuretanowej,

– wyrównanie górnej warstwy podbudowy z kruszca łamanego, 

– wykonanie warstwy stabilizującej ET,

– wykonanie nawierzchni poliuretanowej EPDM typu SANDWICH – dolna warstwa konstrukcyjna grubości minimum 7 mm z granulatów  SBR  oraz górna warstwa użytkowa o grubości  minimum 7 mm granulatu gumowego EPDM,

– malowanie linii farbami poliuretanowymi metodą natryskową,

– montaż czterech koszy do koszykówki o konstrukcji jednosłupowej,

– montaż dwóch bramek do piłki ręcznej/nożnej,

– wykonanie za bramkami piłkochwytów z profili stalowych o wysokości 6,00 m wypełnionych siatką polipropylenową.

Końcowe rozliczenie dofinansowania  inwestycji zaplanowane jest na luty 2022 r.