Realizowane projekty

 

Szkoła Policealna – Medyczne Studium Zawodowe im. Janusza Korczaka w Łukowie od 2017 roku uczestniczy w Projekcie realizowanym w ramach RPO Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 13 Infrastruktura społeczna
Działanie 13.6 Infrastruktura kształcenia zawodowego i ustawicznego

Beneficjent:  Województwo Lubelskie ul. Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin – Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Lublinie, ul. Sulisławicka 7, 20-360 Lublin

Jednostki objęte projektem:

Szkoła Policealna – Medyczne Studium Zawodowe im. Janusza Korczaka w Łukowie,Szkoła Policealna – Medyczne Studium Zawodowe im. Marii Minczewskiej w Białej Podlaskiej, Szkoła Policealna – Medyczne Studium Zawodowe w Biłgoraju, Szkoła Policealna – Medyczne Studium Zawodowe im. Władysławy Szoc w Chełmie, Szkoła Policealna – Medyczne Studium Zawodowe im. Stefanii Wołynki w Janowie Lubelskim, Szkoła Policealna – Medyczne Studium Zawodowe im. Stanisława Liebharta w Lublinie, Szkoła Policealna – Medyczne Studium Zawodowe im. PCK w Puławach, Szkoła Policealna – Medyczne Studium Zawodowe im. Stanisławy Leszczyńskiej w Zamościu.

Planowany okres realizacji: 2016-2020

Cel projektu: poprawa warunków kształcenia zawodowego i ustawicznego prowadzonego w ramach medycznych szkół policealnych, dla których organem założycielskim jest Województwo Lubelskie.

Opis przedsięwzięcia:

Projekt zakłada zakup nowoczesnej aparatury i sprzętu do wyposażenia pracowni zawodowych celem stworzenia uczniom i słuchaczom  szkół zawodowych warunków zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy zawodowej co przyczyni się do zwiększenia konkurencyjności na rynku pracy. Zakres przedsięwzięcia obejmuje zakup wyposażenia zgodnego z rekomendacjami Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej dla pracowni, w których prowadzone jest kształcenie w zawodach: technik masażysta,  opiekun medyczny,opiekun osoby starszej, technik usług kosmetycznych, technik elektroniki i informatyki medycznej, technik sterylizacji medycznej, protetyk słuchu, technik elektroradiolog, technik dentystyczny, higienistka stomatologiczna.

Odbiorcami  projektu są mieszkańcy województwa lubelskiego, w tym uczniowie w wieku powyżej 18 roku życia, którzy ukończyli liceum ogólnokształcące, technikum lub inną szkołę równorzędną oraz instytucje społeczno-gospodarcze współpracujące ze szkołami  w tym pracodawcy.

 

 

 

 

Projekt „Zawodowy start w przyszłość”  realizowany będzie  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 i skierowany jest do uczniów kierunku technik usług kosmetycznych, technik masażysta i technik dentystyczny oraz nauczycieli Szkoły Policealnej- Medycznego Studium Zawodowego im. Janusza Korczaka w Łukowie

Oś priorytetowa  12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020

Priorytet inwestycyjny: Lepsze dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, ułatwianie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmacnianie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości, w tym poprzez mechanizmy prognozowania umiejętności, dostosowania programów nauczania oraz tworzenia i rozwoju systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu realizowaną w ścisłej współpracy z pracodawcami

 

Celem projektu, który realizowany będzie w okresie od lipca 2019 roku., jest podniesienie jakości kształcenia poprzez podniesienie kwalifikacji  nauczycieli, doposażenie pracowni zawodowych  oraz podniesienie kompetencji i kwalifikacji  uczniów.

 

W ramach projektu uczniowie kierunku technik masażysta będą mogli skorzystać z następujących kursów:

 

 1. Masaż tensegracyjny – 10 osób
 2. Masaż powięziowy – 10 osób
 3. Masaż punktów spustowych – 10 osób
 4. Drenaż limfatyczny – 10 osób
 5. Kinezyotaping – 10 osób

 

Uczniowie kierunku technik usług kosmetycznych będą mogli skorzystać z kursów z zakresu:

 • Zdobienia salonowe – 20 osób
 • Manicure kombinowany– 20 osób
 • Przedłużanie paznokci metoda żelową– 20 osób
 • Przedłużanie rzęs metoda 1:1– 20 osób
 • Makijaż wieczorowy,– 20 osób

 

Uczniowie kierunku technik dentystyczny będą mogli skorzystać z kursu z zakresu:

 

 • Programowanie w technice dentystycznej metodą CAD/CAM – 8 osób

 

Wszyscy uczniowie zakwalifikowani do projektu będą odbywali staże zawodowe w ramach którego otrzymają stypendium oraz zwrot kosztów dojazdu lub zakwaterowania w czasie odbywania stażu.

Tagi: Brak tagów

Możliwość komentowania została wyłączona.