O REKRUTACJI 


do Szkoły Policealnej – Medycznego Studium Zawodowego

im. Janusza Korczaka

w Łukowie

na rok szkolny 2023/2024


Szkoła Policealna – Medyczne Studium Zawodowe w Łukowie
kształci w systemie dziennym/zaocznym/ stacjonarnym w zawodach :

1. technik dentystyczny,

2. higienistka stomatologiczna

3. asystentka stomatologiczna,

4. . technik farmaceutyczny,

5.  technik usług kosmetycznych,

6.  podolog,

7. technik masażysta,

8. opiekunka dziecięca,

9.opiekun medyczny,

10. terapeuta zajęciowy,

11 technik sterylizacji medycznej.