Naukę rozpoczynamy 1 września 2024 r.

Oferta kształcenia

na rok szkolny 2024/2025

Zapraszamy .
Zadzwoń , napisz , zawsze chętnie odpowiemy na Twoje pytanie.

UWAGA – 
w przypadku wolnych miejsc, dokumenty będą przyjmowane
do 29.08.2024 r., a rozpatrywane w odpowiednich terminach.

 Na wszystkie kierunki kształcenia zapraszamy kandydatów:

zainteresowanych bezpłatnym kształceniem
 w szkole publicznej
bez ograniczeń wiekowych,
posiadających świadectwo ukończenia szkoły średniej
(nie wymagamy matury)
 • Składanie dokumentów o przyjęcie do szkoły (I nabór):
  do 26.07.2024 r.
 • Ogłoszenie wyników rekrutacji:
  9.08.2024 r. – do godz. 14.00
 • Rekrutacja uzupełniająca: do 15.08.2024r.
 • Ogłoszenie wyników rekrutacji uzupełniającej:
  29.08.2024r – do godz. 14.00

Od września można podjąć równolegle naukę
w  dwóch zawodach, pod warunkiem wyboru różnych form kształcenia,

np. dzienny-stacjonarny,
dzienny – zaoczny,
stacjonarny – zaoczny 

Uwaga- w przypadku wolnych miejsc, dokumenty będą przyjmowane do 29.08.2024 r., a rozpatrywane w odpowiednich terminach.

Wymagane dokumenty:

 • świadectwo ukończenia szkoły średniej lub branżowej II0,
 • zaświadczenie o braku przeciwwskazań do nauki w wybranym kierunku
  wydane przez lekarza medycyny pracy,
 • 3 fotografie.

Kierunki dzienne (5 dni w tygodniu)

Nazwa kierunku  

 Czas trwania nauki
 Technik dentystyczny
 info o kierunku
 2,5 roku
 Technik farmaceutyczny
 info o kierunku
  2,5 roku

Kierunki stacjonarne (3-4 dni w tygodniu)

 Nazwa kierunku       

 Czas trwania nauki

 Higienistka  stomatologiczna

info o kierunku

 2 lata

 Opiekunka dziecięca

  info o kierunku

 2 lata

 Technik masażysta

info o kierunku

 2 lata

Technik usług kosmetycznych

  info o kierunku

 2 lata

 Terapeuta zajęciowy

info o kierunku

 2 lata

 Opiekun  medyczny

info o kierunku

 1,5
roku

Kierunki zaoczne (co drugi tydzień weekendowo)

 Nazwa
kierunku           
 Czas trwania nauki

 Asystentka stomatologiczna

info o kierunku

 1 rok

 Technik sterylizacji medycznej

info o kierunku 

 1 rok