Higienistka stomatologiczna


forma dzienna lub stacjonarna;

czas trwania nauki 2 lata;

liczba miejsc 25;

przyjęcie na podstawie analizy dostarczonej  dokumentacji.

 

Cykl nauczania:

  • dwuletni na podbudowie szkół – liceum ogólnokształcące i techniczne.

Zajęcia dydaktyczne:

  • w bardzo dobrze wyposażonych pracowniach przedmiotowych.

Zajęcia praktyczne w:

  • poradnich i przychodniach stomatologicznych oraz kontraktowych i prywatnych gabinetach stomatologicznych.

Po uzyskaniu dyplomu pracę możesz podjąć w:

  • gabinetach dentystycznych publicznych zakładów opieki zdrowotnej,
  • prywatnych gabinetach stomatologicznych,
  • poradnich dentystycznych,
  • klinikach dentystycznych,
  • gabinetach profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w przedszkolach i szkołach.

Informacje o zawodzie higienistka stomatologiczna
Higienistka stomatologiczna współpracuje bezpośrednio z lekarzem dentystą, w zakresie wykonywania zabiegów profilaktyczno-leczniczych, które wykonuje samodzielnie, na zlecenie i pod nadzorem lekarza dentysty. Głównie wykonuje: wstępne badania diagnostyczne, higienizację pacjentów w różnym wieku, dobiera środki do prawidłowego utrzymania zdrowia jamy ustnej, prowadzi porady dietetyczne, a także wykonuje zabiegi takie jak: piaskowanie, polerowanie, skalingi nad i poddziąsłowe, lakierowanie i lakowanie uzębienia w zakresie profilaktyki kariologicznej, impregnacje zębów mlecznych u dzieci, dopasowywanie wypełnień do zgryzu, wykańczanie i polerowanie wypełnień amalgamatowych.
W swojej pracy wykorzystuje nowoczesny sprzęt stomatologiczny spełniający najwyższe wymagania. Przygotowuje pacjenta do zabiegu stomatologicznego, oraz przekazuje zalecenia przed zabiegiem i po zabiegu – ustnie lub pisemnie. Sprawdza parametry życiowe pacjenta w trakcie i po zabiegu. Współpracuje z lekarzem dentystą w czasie udzielania pierwszej pomocy. Sporządza dokumentację pacjenta na zlecenie lekarza dentysty, w trakcie i po zabiegu. Stosuje przepisy prawa dotyczące realizacji zadań zawodowych. Ponadto współpracuje m.in. ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, pracownią techniki dentystycznej i poradnią radiologiczną.

Ukończenie kierunku daje większe kompetencje zawodowe w stosunku do asystentki stomatologicznej.