Higienistka stomatologiczna

 

Forma  – stacjonarna (2 razy w tygodniu w godzinach popołudniowych + sobota);

Czas trwania nauki  – 2 lata;

Warunki przyjęcia do szkoły:

  • wniosek
  • świadectwo ukończenia szkoły średniej (liceum, technikum, szkoły branżowej II⁰,
  • 3 fotografie,
  • zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do nauki zawodu (skierowane do medycyny pracy wydawane w sekretariacie szkoły),

 

Zajęcia praktycznej nauki zawodu odbywają się w szkolnych pracowniach specjalistycznych oraz u pracodawców m.in. w gabinetach stomatologicznych.

 

Praktyka zawodowa – 210 godz.

 

W wykonywaniu zawodu higienistki stomatologicznej przydatne są: umiejętności szybkiego reagowania oraz komunikowania się z ludźmi. W zawodzie wymagana jest również: otwartość, życzliwość, cierpliwość, odpowiedzialność za podejmowane decyzje, umiejętność współpracy, kreatywność, samodzielność, systematyczność, wysoka kultura osobista, ogólna sprawność motoryki małej.

 

Możliwości zatrudnienia: gabinety i poradnie stomatologiczne, kliniki stomatologiczne, gabinety profilaktyki w szkołach, własna działalność.

 

Informacje o zawodzie

Higienistka stomatologiczna prowadzi samodzielnie działania z zakresu oświaty zdrowotnej oraz profilaktyki stomatologicznej. Wykonuje określone zabiegi  higieniczno-profilaktyczne   i leczenie pod kierunkiem lekarza stomatologa w kraju jak i w państwach UE. Do zadań higienistki stomatologicznej należy: samodzielne wykonywanie zabiegów profilaktyczno leczniczych w gabinetach stomatologicznych (wybielanie, fluoryzacja zębów, usuwanie kamienia nazębnego, piaskowanie, skaling, lakowanie i lakierowanie zębów), pędzlowanie zębów roztworami fluorowymi i innymi, płukanie jamy ustnej za pomocą specjalnej aparatury, dokonywanie bieżących przeglądów uzębienia.