Opiekun medyczny 


forma stacjonarna lub zaoczna;

czas trwania nauki 1.5 roku,

przez trzy dni w tygodniu;

liczba miejsc 25;

przyjęcie  na podstawie analizy dostarczonej  dokumentacji .

Zajęcia praktyczne

 • w oddziele paliatywnym
 • w oddziele internistycznym
 • w zakładach pielęgniarsko – opiekuńczych
 • w zakładach opiekuńczo – leczniczych
 • w zakładach opieki długoterminowej
 • w domach pomocy społecznej dla osób niepełnosprawnych

Zajęcia dydaktyczne :

 • w bardzo dobrze wyposażonych pracowniach

Miejsce pracy:

 • domy pomocy społecznej różnego typu
 • placówki opieki długoterminowej
 • odziały szpitalne
 • środowisko domowe

Informacje o zawodzie opiekuna medycznego
Opiekun medyczny to osoba, która w sposób profesjonalny pomaga osobie chorej i niesamodzielnej zaspokoić jej podstawowe potrzeby życiowe. Opiekun medyczny rozpoznaje i rozwiązuje problemy opiekuńcze osoby chorej i niesamodzielnej w różnym wieku. Jest to osoba, która pomaga swoim podopiecznym zaspokajać potrzeby bio-psycho-społeczne. Asystując personelowi medycznemu podczas wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych, pomaga mu i jednocześnie wspiera osobę chorą i niesamodzielną. Podczas świadczenia usług z zakresu opieki medycznej osobie chorej i niesamodzielnej podejmuje współpracę z zespołem opiekuńczym i terapeutycznym. Opiekun medyczny to zawód zaufania publicznego. Poprzez swoją postawę zawodową popularyzuje zachowania prozdrowotne.