Opiekun medyczny

 

Forma  – stacjonarna (2 razy w tygodniu w godzinach popołudniowych + sobota);

Czas trwania nauki  – 1,5 roku;

Warunki przyjęcia do szkoły:

  • wniosek
  • świadectwo ukończenia szkoły średniej (liceum, technikum, szkoły branżowej II⁰,
  • 3 fotografie,
  • zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do nauki zawodu (skierowane do medycyny pracy wydawane w sekretariacie szkoły),

 

Zajęcia praktycznej nauki zawodu odbywają się w szkolnych pracowniach specjalistycznych oraz u pracodawców m.in. w oddziałach szpitalnych, zakładzie opiekuńczo – leczniczym, domu seniora, domu pomocy społecznej.

 

Praktyka zawodowa – 210 godz.

 

 

W wykonywaniu zawodu opiekun medyczny przydatne są: empatia, opanowanie, cierpliwość, tolerancja, szacunek do drugiego człowieka. W zawodzie wymagana jest również: otwartość, życzliwość, cierpliwość, punktualność, odpowiedzialność, asertywność, umiejętność szybkiego reagowania, odporność psychiczna, wysoka kultura osobista.

 

Możliwości zatrudnienia: oddziały szpitalne, zakłady opiekuńczo – lecznicze, domy pomocy społecznej, hospicja, indywidualna opieka w domu pacjenta.

 

Informacje o zawodzie

Opiekun medyczny rozpoznaje i rozwiązuje  problemy opiekuńcze osoby chorej, pomaga       w zaspokajaniu potrzeb biologicznych, aktywizowania do zwiększenia samodzielności życiowej, współdziała z zespołem terapeutycznym w zakresie działań pielęgnacyjnych- opiekuńczo – medycznych w placówkach opieki zdrowotnej i warunkach domowych oraz wspiera personel medyczny w opiece nad pacjentem.