Opiekunka dziecięca


forma dzienna lub stacjonarna

czas trwania nauki 2 lata;

liczba miejsc 25;

przyjęcie na podstawie analizy dostarczonej  dokumentacji .

Cykl nauczania:

 • dwuletni na podbudowie szkół – liceum ogólnokształcące i technikum, również bez zdanego egzaminu maturalnego.

Zajęcia dydaktyczne:

 • w bardzo dobrze wyposażonych pracowniach przedmiotowych,

Zajęcia praktyczne w:

 • w domu dziecka,
 • żłobkach,
 • na szpitalnych oddziałach dziecięcych,

Po uzyskaniu dyplomu pracę można podjąć w:

 • ośrodkach pracy z dziećmi zdrowymi, chorymi i niepełnosprawnymi, do czwartego roku życia,
 • w żłobkach,
 • klubach dziecięcych,
 • domach dziecka,
 • ośrodkach opiekuńczo – wychowawczych,
 • oddziałach szpitalnych,
 • sanatoriach,
 • w rodzinach w kraju i za granicą,

Informacje o zawodzie opiekunka dziecięca:

Opiekunka dziecięca zajmuje się sprawowaniem fachowej opieki nad małymi dziećmi w wieku od 0-4 roku życia. Zadaniem opiekunki jest przede wszystkim zapewnienie bezpieczeństwa dziecka oraz zaspokajanie jego potrzeb. Opiekunka wykonuje codzienne czynności związane z pielęgnacją dziecka – odpowiada za jego higienę, kąpiele, mycie, przewijanie, przebieranie, czesanie, pielęgnację środkami kosmetycznymi. Odpowiada również za prawidłowe odżywianie dziecka, podawanie leków jeśli zachodzi taka konieczność, wykonywanie zabiegów rehabilitacyjnych w zastępstwie rodziców.

Do zadań opiekunki należy również prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych
i edukacyjnych uwzględniających rozwój psychomotoryczny dziecka właściwy dla wieku dziecka oraz zagwarantowanie wypoczynku na świeżym powietrzu. Opiekunki mogą pracować w żłobkach, domach opieki, szpitalach, hospicjach i różnego rodzaju ośrodkach, które zajmują się opieką nad dziećmi (zarówno pełnosprawnymi, jak i niepełnosprawnymi). Opiekunka dziecięca może też pracować w charakterze niani, wynajmowanej przez rodziców podczas ich nieobecności w domu do opieki nad dziećmi.