Podolog 


forma dzienna, stacjonarna lub zaoczna

czas trwania nauki 2 lata;

liczba miejsc 25;

przyjęcie na podstawie analizy dostarczonej  dokumentacji .

 

Cykl nauczania:

 • 2 letni na podbudowie szkół – liceum ogólnokształcące i technikum.

Zajęcia dydaktyczne:

 • w bardzo dobrze wyposażonych pracowniach przedmiotowych.

Zajęcia praktyczne:

 • w salonach piękności, w pracowni kosmetycznej.
 • gabinetach podologicznych,
 • poradniach diabetologicznych,
 • szpitalach,
 •  zakład opiekuńczo-leczniczych,
 • zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych,

 

Po uzyskaniu dyplomu pracę możesz podjąć w:

 

 • gabinetach podologicznych,
 • poradniach diabetologicznych,
 • szpitalach,
 • zakład opiekuńczo-leczniczych,
 • zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych,
 • sanatoriach, hospicjach stacjonarnych,
 • ośrodkach zdrowia,
 • zakładach rehabilitacji i fizjoterapii leczniczej,
 • SPA, salonach odnowy biologicznej,
 • Praca podologa może być również wykonywana w: domu klienta lub miejscu przez niego wskazanym (podolog mobilny).
 • w salonach urody, SPA.

Informacje o zawodzie podolog
Po ukończeniu szkoły absolwent wyposażony jest w wiedzę i umiejętności pozwalające na samodzielne rozpoznawanie zmian patologicznych w obrębie kończyn dolnych oraz ich przyczyn, prowadzenie profilaktyki z zakresu dysfunkcji stóp. Będziesz potrafił wykonywać zabiegi przywracające zdrowy wygląd i dobre funkcjonowanie stóp, posługiwać się specjalistycznym sprzętem niezbędnym do osiągnięcia efektu pielęgnacyjnego, przekazywać pacjentom wskazówki dotyczące pielęgnacji stóp oraz polecanie im odpowiednich wkładek ortopedycznych.