Technik dentystyczny


forma dzienna;

czas trwania nauki 2,5 roku;

liczba miejsc 16;

przyjęcie na podstawie analizy dostarczonej  dokumentacji .

Cykl nauczania:

  • 2,5 letni na podbudowie liceum ogólnokształcącego lub technikum.

Zajęcia praktyczne:

  • w pracowniach protetycznych,
  • w pracowniach stomatologicznych.

Zajęcia dydaktyczne:

  • w pracowniach przedmiotowych,
  • w salach ćwiczeń technik dentystycznych,
  • w gabinecie stomatologicznym.

Miejsce pracy:

  • pracownie protetyczne,
  • pracownie ortodontyczne,
  • można także samodzielnie prowadzić działalność gospodarczą.

Informacje o zawodzie technik dentystyczny
Zakres kompetencji i umiejętności zawodowych technika dentystycznego, obejmuje samodzielne laboratoryjne wykonawstwo i naprawę uzupełnień protetycznych i aparatów szczękowo-ortopedycznych, zleconych przez lekarza dentystę. Absolwent jest przygotowany do wykonywania protez twarzowo-szczękowych dla pacjentów po operacjach onkologicznych i plastycznych (protez pooperacyjnych i epitez twarzy).
Jest to zawód, który wymaga szczególnych predyspozycji, talentu i uzdolnień manualnych, cierpliwości i precyzji, konsekwencji i rzetelności oraz podzielności uwagi, wyobraźni i umiejętności pracy w zespole. To jedyny zawód, który daje uprawnienia do wykonywania protez dentystycznych, aparatów ortodontycznych i ektoprotez nosa, oka, małżowiny usznej. Intensywny rozwój nowych technologii protetycznych. Wykonywane prace wytwarzane są z akrylu, silikonu, kompozytu, ceramiki i metalu.