Technik dentystyczny

 

Forma  – dzienna (5 dni w tygodniu);

Czas trwania nauki  – 2,5 roku;

Warunki przyjęcia do szkoły:

  • wniosek
  • świadectwo ukończenia szkoły średniej (liceum, technikum, szkoły branżowej II⁰,
  • 3 fotografie,
  • zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do nauki zawodu (skierowane do medycyny pracy wydawane w sekretariacie szkoły),

 

Zajęcia praktycznej nauki zawodu odbywają się w szkolnych pracowniach specjalistycznych oraz u pracodawców m.in. pracowniach protetycznych.

 

Praktyka zawodowa – 210 godz.

 

W wykonywaniu zawodu technika dentystycznego przydatne są zdolności manualne.     W zawodzie wymagana jest również: zręczność, dokładność,precyzja, cierpliwość, poczucie estetyki.

 

Możliwości zatrudnienia: pracownie protetyczne i ortodontyczne, własna działalność.

 

Informacje o zawodzie

Zawód technika dentystycznego polega na naprawie i wytwarzaniu protez zębowych, aparatów ortodontycznych zakładanych na zęby w celu korekcji wad zgryzu oraz szyn relaksacyjnych. Wykonuje również epitezy twarzy, czyli protezy uzupełniające ubytki na twarzy. Jego rola w procesie leczenia stomatologicznego różnych chorób i dolegliwości jest bardzo duża, choć pacjenci zazwyczaj nie mają z nim żadnego kontaktu. Technik pracuje       w ścisłej współpracy z lekarzem stomatologiem i swoje czynności wykonuje na jego zlecenie.