Technik farmaceutyczny


forma dzienna

czas trwania nauki 2,5  lata;

liczba miejsc 25;

przyjęcie na podstawie analizy dostarczonej  dokumentacji .

 

Cykl nauczania:

 • 2,5 letni na podbudowie szkół – liceum ogólnokształcące i technikum.

Zajęcia dydaktyczne:

 • w bardzo dobrze wyposażonych pracowniach przedmiotowych.

Zajęcia praktyczne:

 • w aptekach otwartych i szpitalnych, zakładach produkujących leki, hurtowniach.

Po uzyskaniu dyplomu pracę możesz podjąć w:

 • aptekach,
 • sklepach zielarsko-medycznych,
 • zielarsko-drogeryjnych i ze sprzętem medycznym,
 • hurtowniach farmaceutycznych,
 • laboratoriach galenowych,
 • zakładach przemysłu farmaceutycznego i kosmetycznego oraz przetwórstwa zielarskiego,
 • laboratoriach chemicznych przemysłu farmaceutycznego, chemicznego i zielarskiego, kosmetycznego, spożywczego,
 • punktach aptecznych,
 • laboratoriach naukowo-badawczych i toksykologicznych,
 • w stacjach sanitarno – epidemiologicznych.

Informacje o zawodzie technik farmaceutyczny
Po ukończeniu szkoły absolwent wyposażony jest w wiedzę i umiejętności pozwalające na przygotowanie do sprzedaży leków gotowych (porcjowanie, etykietowanie); wydawanie wybranych produktów leczniczych i wyrobów medycznych pacjentom; przyrządzanie wszystkich form recepturowych nie zawierających w swoim składzie trucizn i środków odurzających; współuczestniczenie w prowadzeniu analiz w laboratoriach oraz kontroli produktów leczniczych i wyrobów medycznych; udział w nadzorowaniu procesów technologicznych produkcji leków w przemyśle farmaceutycznym; obsługiwanie aparatury, urządzeń przemysłu farmaceutycznego, aparatury laboratoryjnej, sprzętu aptecznego; organizowanie i rozliczanie pracy punktu aptecznego, zamawianie produktów leczniczych i wyrobów medycznych, ewidencjonowanie sprzętu medycznego.