Technik masażysta


forma dzienna lub stacjonarna)

czas trwania nauki 2 lata;

liczba miejsc 25;

przyjęcia na podstawie analizy dostarczonej  dokumentacji .

 

Cykl nauczania:

 • 2 letni na podbudowie liceum ogólnokształcącego lub technikum.

Zajęcia praktyczne:

 • w poradniach rehabilitacyjnych,
 • w oddziałach szpitalnych prowadzących rehabilitację pacjentów ze schorzeniami narządu ruchu oraz w chorobach wewnętrznych, neurologicznych i chorobach dzieci.

Zajęcia dydaktyczne:

 • w nowoczesnych klasopracowniach.

Po uzyskaniu dyplomu pracę możesz podjąć w:

 • w bardzo dobrze wyposażonych pracowniach,
 • zespołach rehabilitacyjnych różnych klinik i szpitali,
 • zespołach rehabilitacyjnych (gabinetach) lecznictwa uzdrowiskowego,
 • zespołach rehabilitacyjnych zakładów pracy chronionej,
 • zespołach rehabilitacyjnych turnusów rehabilitacyjnych,
 • gabinetach odnowy biologicznej i kosmetycznych,
 • klubach sportowych,
 • można także samodzielnie prowadzić działalność gospodarczą.

Informacje o zawodzie technik masażysta
Technik masażysta stanowi średni personel medyczny, wykonuje masaż w: medycynie, sporcie, kosmetyce i profilaktyce. Technik masażysta musi posiadać biegłą znajomość podstaw teoretycznych oraz sprawność manualną. Wykonuje również podstawowe ćwiczenia lecznicze, uwzględniając aktualny stan zdrowia, potrzeby i możliwości pacjenta. Technik masażysta może pracować jako członek zespołu rehabilitacyjnego bądź świadczyć usługi indywidualnie.