Technik masażysta


Forma  – stacjonarna (2 razy w tygodniu w godzinach popołudniowych + sobota);

Czas trwania nauki  – 2 lata;

Warunki przyjęcia do szkoły:

  • wniosek
  • świadectwo ukończenia szkoły średniej (liceum, technikum, szkoły branżowej II⁰,
  • 3 fotografie,
  • zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do nauki zawodu (skierowane do medycyny pracy wydawane w sekretariacie szkoły),

 Zajęcia praktycznej nauki zawodu odbywają się w szkolnych pracowniach specjalistycznych oraz u pracodawców m.in. w gabinetach stomatologicznych.

 Praktyka zawodowa – 210 godz.

 W wykonywaniu zawodu technika masażysty przydatne są: wytrzymałość fizyczna, łatwość nawiązywania kontaktów. W zawodzie wymagana jest również: otwartość, życzliwość, cierpliwość, dokładność, odpowiedzialność, samodzielność w realizacji zadań, operatywność i przedsiębiorczość, umiejętność współpracy w zespole.

 Możliwości zatrudnienia: gabinety masażu, przychodnie rehabilitacyjne, oddziały szpitalne, domy pomocy społecznej,  gabinety kosmetyczne, gabinety odnowy biologicznej, kluby sportowe, sanatoria, własna działalność.

 

Informacje o zawodzie

Technik masażysta współpracuje z innymi przedstawicielami zawodów medycznych w celu  usprawnienia, aktywizacji i pełnej rehabilitacji pacjenta. Wykonuje zabiegi masażu klasycznego, segmentarnego, sportowego, kosmetycznego, oraz przeprowadza zabiegi  drenażu limfatycznego. Technik masażysta w swojej pracy stosuje różne  techniki i metody masażu w zależności od zaleceń lekarza, rodzaju schorzenia, stanu pacjenta i posiadanych kwalifikacji. Obserwuje i ocenia reakcje pacjentów  na stosowane zabiegi oraz modyfikuje techniki masażu. Ponadto potrafi  obsługiwać sprzęt i aparaturę medyczną stosowaną  podczas masażu.