Technik sterylizacji medycznej

 

Technik sterylizacji medycznej

Forma  – zaoczna (sobota, niedziela co 2 tydzień);

Czas trwania nauki  – 1 rok;

Warunki przyjęcia do szkoły:

  • wniosek
  • świadectwo ukończenia szkoły średniej (liceum, technikum, szkoły branżowej II⁰,
  • 3 fotografie,
  • zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do nauki zawodu (skierowane do medycyny pracy wydawane w sekretariacie szkoły),

Zajęcia praktycznej nauki zawodu odbywają się w szkolnych pracowniach specjalistycznych oraz u pracodawców m.in. w gabinetach stomatologicznych, centralnej sterylizatorni  w zakładzie opieki zdrowotnej.

Praktyka zawodowa – 140 godz.

W wykonywaniu zawodu technika sterylizacji medycznej  przydatne są zdolności techniczne. W zawodzie wymagana jest również: spostrzegawczość, dokładność, precyzja ruchów, dociekliwość, cierpliwość, wytrwałość, systematyczność, umiejętność koncentracji     i podzielność uwagi, dobra pamięć, dobra organizacja pracy.

Możliwości zatrudnienia: centralne sterylizatornie, podręczne sterylizatornie na bloku operacyjnym, pracownie endoskopowe, gabinety stomatologiczne i kosmetyczne, własna działalność

Informacje o zawodzie

Technik sterylizacji medycznej odpowiada za prawidłowo przeprowadzony proces sterylizacji i dezynfekcji w celu wyeliminowania zakażeń w placówkach medycznych, gabinetach stomatologicznych, gabinetach kosmetycznych, studiach tatuażu. Realizuje zadania dotyczące dezynfekcji i sterylizacji medycznej.