SPOTKANIE ORGANIZACYJNE

ZAPRASZAMY KANDYDATÓW DO NAUKI W SZKOLE
NA SPOTKANIE ORGANIZACYJNE

Spotkanie z Kandydatami odbędzie się w dniu 25 sierpnia 2020 r.
o godzinie 1000 (WTOREK), w Szkole Policealnej – Medycznym Studium
Zawodowym im. Janusza Korczaka w Łukowie w następujących pracowniach:

 technik masażysta /DZ, S/ – sala nr 222, II piętro,

 technik usług kosmetycznych /DZ, S, Z/– sala nr 214, II piętro,

 technik dentystyczny /DZ/ – sala nr 211, II piętro
 higienistka stomatologiczna /DZ, S, Z/ – sala nr 211, II piętro

 opiekunka dziecięca /DZ, S/ – sala nr 212, II piętro,
 opiekun medyczny /S, Z/ – sala nr 212, II piętro,
 terapeuta zajęciowy /DZ, S/ – sala nr 212, II piętro,
 asystent osoby niepełnosprawnej /S, Z/ – sala nr 212, II piętro,

 technik sterylizacji medycznej /S, Z/ – sala 207, II piętro,
 technik bezpieczeństwa i higieny pracy /S, Z/ – sala nr 207, II piętro,
 technik elektroniki i informatyki medycznej /S/ – sala nr 207, II piętro,

 technik farmaceutyczny /DZ/ – sala nr 116, I piętro,

DZ – DZIENNY
S – STACJONARNY
Z – ZAOCZNY

Tagi: Brak tagów

Możliwość komentowania została wyłączona.