Stypendia – „Lubelska kuźnia talentów 2016-2019”

11 grudnia br. uczennica Szkoły Policealnej – Medycznego Studium Zawodowego im. Janusza Korczaka w Łukowie wraz z panią Dyrektor Anną Sołtyszewską wzięła udział  w uroczystości wręczenia stypendiów Marszałka Województwa Lubelskiego, przyznawanych  w ramach programu unijnego
„Lubelska kuźnia talentów 2016 – 2019”.

Gala odbyła się w Centrum Spotkania Kultur w Lublinie. Celem wsparcia stypendialnego jest wzmocnienie
szans edukacyjnych i poziomu samorealizacji szczególnie uzdolnionych uczniów, w zakresie przedmiotów
zawodowych, uczących się lub mieszkających w województwie lubelskim.

O stypendium mogli ubiegać się uczniowie szkół prowadzących kształcenie zawodowe w systemie młodzieżowym, którzy uzyskali średnią z rocznych ocen klasyfikacyjnych ze wszystkich przedmiotów zawodowych wyższą lub równą 4,75.
Dodatkowo punktowane były udokumentowane pozaszkolne i pozalekcyjne osiągnięcia edukacyjne, sportowe, artystyczne oraz przedsięwzięcia społeczne.

Stypendium wypłacane będzie przez 10 miesięcy, w okresie od 1 września 2018r. do 30 czerwca 2019 r., w łącznej kwocie 4 000 zł.

Stypendystką Szkoły Policealnej – Medycznego Studium Zawodowego im. Janusza Korczaka w Łukowie
została MARTYNA SOBCZAK – uczennica III semestru kierunku technik usług kosmetycznych.

Serdecznie gratulujemy!

Oprac. Anna Sołtyszewska, Anna Wiąckiewicz.

 

 

 

Tagi: Brak tagów

Możliwość komentowania została wyłączona.