Stypendia Marszałka Województwa Lubelskiego

Stypendia w ramach- programu „Lubelska kuźnia talentów 2016-2019”

    11 grudnia br. uczennice Szkoły Policealnej – Medycznego Studium Zawodowego im. Janusza Korczaka w Łukowie wraz z panią Dyrektor Anną Sołtyszewską wzięły udział w uroczystości wręczenia stypendiów Marszałka Województwa Lubelskiego, przyznawanych w ramach programu unijnego „Lubelska kuźnia talentów 2016 – 2019”. Gala odbyła się w Centrum Spotkania Kultur w Lublinie.

Celem wsparcia stypendialnego jest wzmocnienie szans edukacyjnych i poziomu samorealizacji szczególnie uzdolnionych uczniów, w zakresie przedmiotów zawodowych, uczących się lub mieszkających w województwie lubelskim.

O stypendium mogli ubiegać się uczniowie szkół prowadzących kształcenie zawodowe w systemie młodzieżowym, którzy uzyskali średnią z rocznych ocen klasyfikacyjnych ze wszystkich przedmiotów zawodowych wyższą lub równą 4,75. Dodatkowo punktowane były udokumentowane pozaszkolne i pozalekcyjne osiągnięcia edukacyjne, sportowe, artystyczne oraz przedsięwzięcia społeczne.
Stypendium wypłacane będzie przez 10 miesięcy, w okresie od 1 września 2017r. do 30 czerwca 2018 r., w łącznej kwocie 4 000 zł.
Stypendystkami Szkoły Policealnej – Medycznego Studium Zawodowego im. Janusza Korczaka w Łukowie zostały:
1. CZARNECKA KATARZYNA – uczennica III semestru kierunku technik farmaceutyczny;
2. KOWALCZYK KATARZYNA – uczennica III semestru kierunku technik usług  kosmetycznych;
3. NOWICKA ZOFIA – uczennica III semestru kierunku technik farmaceutyczny;
4. ŚLEDŹ MARTA – uczennica III semestru kierunku technik usług kosmetycznych.

Serdecznie gratulujemy Stypendystkom z naszej szkoły!

Tagi: Brak tagów

Możliwość komentowania została wyłączona.