Stypendia „Lubelska kuźnia talentów 2019-2021”


10 grudnia br. słuchaczki Szkoły Policealnej – Medycznego Studium Zawodowego im. Janusza Korczaka w Łukowie wzięły udział w uroczystości wręczenia stypendiów Marszałka Województwa Lubelskiego, przyznawanych w ramach programu stypendialnego „Lubelska kuźnia talentów 2019 – 2021”, współfinansowanego przez Unię Europejską.
Gala odbyła się w Centrum Spotkania Kultur w Lublinie. Celem wsparcia stypendialnego jest wzmocnienie szans edukacyjnych i poziomu samorealizacji szczególnie uzdolnionych uczniów, w zakresie przedmiotów zawodowych, uczących się lub mieszkających w województwie lubelskim.
O stypendium mogli ubiegać się słuchacze szkół prowadzących kształcenie zawodowe w systemie dziennym, którzy uzyskali średnią z rocznych ocen klasyfikacyjnych ze wszystkich przedmiotów zawodowych wyższą lub równą 4,75. Dodatkowo punktowane były udokumentowane pozaszkolne i pozalekcyjne osiągnięcia edukacyjne, sportowe, artystyczne oraz przedsięwzięcia społeczne.Stypendium wypłacane będzie przez 10 miesięcy, w okresie od 1 września 2019r.do 30 czerwca 2020 r.,
w łącznej kwocie 4 000zł.

Stypendium zostało przyznane 33 słuchaczom szkół policealnych województwa lubelskiego. Stypendystkami Szkoły Policealnej – Medycznego Studium Zawodowego im. Janusza Korczaka w Łukowie zostały dwie słuchaczki III semestru kierunku technik usług kosmetycznych: ALEKSANDRA ANNA DZIEDZIC i MONIKA WYSOKIŃSKA.

Serdecznie gratulujemy!

Oprac. Anna Sołtyszewska, Anna Wiąckiewicz.

Tagi: Brak tagów

Możliwość komentowania została wyłączona.