Światowy Dzień Wolontariusza

6 grudnia br, w ramach obchodów tego święta, odbył się apel, w którym wzięła udział społeczność naszej szkoły. Członkowie Szkolnego Klubu Wolontariatu przedstawili prezentację multimedialną dotyczącą działalności wolontariackiej w Polsce i na świecie.  Następnie odbyło się podsumowanie akcji „Góra słodyczy dla Labiryntu”.

Głos zabrała p. Grażyna Kulik – Prezes Łukowskiego Stowarzyszenia Wspierania Osób
z Autyzmem i Ich Rodzin „Labirynt”. Podziękowała p. Dyrektor Annie Sołtyszewskiej,
p. Kierownik Małgorzacie Przeździak, koordynatorce akcji – p. Krystynie Ambroziak, wychowawcom, nauczycielom i uczniom za przeprowadzenie zbiórki na rzecz podopiecznych stowarzyszenia.

  1. Dyrektor Anna Sołtyszewska zachęciła uczniów do podejmowania działań wolontariackich. Zwróciła uwagę, że są one brane pod uwagę przy przyznawaniu Stypendiów Marszałka Województwa Lubelskiego.
  2. Krystyna Ambroziak podziękowała wszystkim, którzy wsparli przeprowadzoną zbiórkę.

Miła niespodzianką podczas apelu była wizyta Świętego Mikołaja, który poczęstował wszystkich słodkimi niespodziankami.

 

Apel został przygotowany przez Szkolny Klub Wolontariatu z opiekunką p. Krystyną Ambroziak, Samorząd Uczniowski pod kierunkiem p. Barbary Frankowskiej oraz uczennice technika usług kosmetycznych AU.62 z p. Mariolą Sulej.

Tagi: Brak tagów

Możliwość komentowania została wyłączona.