SZKOŁA POLICEALNA-MEDYCZNE STUDIUM ZAWODOWE 
BEZPŁATNA
NOWOCZEŚNIE WYPOSAŻONA

oferuje kształcenie w systemie zaocznym, stacjonarnym i dziennym młodzieży i dorosłych na wielu kierunkach medycznych zapewniając wysoką jakość nauczania oraz praktyczne przygotowanie do profesjonalnego wykonywania zawodu.

Na absolwentów naszej szkoły czeka wiele atrakcyjnych miejsc pracy na terenie całego kraju w państwowych i prywatnych placówkach opieki zdrowotnej.

Zdobycie oferowanych przez nas zawodów medycznych umożliwia zatrudnienie w krajach Unii Europejskiej, m.in. w: Irlandii, Niemczech, Norwegii, Szwecji, Wielkiej Brytanii i Włoszech. Poszukiwanie pracy na terenie UE ułatwia Europass – suplement do dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Dokument otrzymują wszyscy zainteresowani absolwenci naszej szkoły. Dzięki Europass nie będziecie mieli problemu z przedstawieniem swoich umiejętności na europejskim rynku pracy.