Baza dydaktyczna


Do realizacji zadań statutowych, szkoła posiada:

1) sale lekcyjne;

2) bibliotekę wraz z centrum multimedialnym;

3) pracownię informatyczną

4) salę gimnastyczną;

5) pracownię rekreacji i sportu;

6) pracownie zawodowe.

 

Szkoła posiada następujące pracownie zawodowe dla poszczególnych kierunków kształcenia:

a) pracownię rekreacji i sportu,

b) pracownię chemiczną,

c) pracownię anatomiczną,

d) dwie pracownię kosmetyczne,

e) pracownię masażu,

f) pracownię kinezyterapii,

g) pracownię opieki i pielęgnacji,

h) kompleks pracowni techniki dentystycznej (pracownię techniki dentystycznej, polerownię, gipsownię),

i) pracownię dekontaminacji medycznej,

j) pracownię higieny stomatologicznej/gabinet stomatologiczny,

k) pracownię technologii postaci leków,

l) pracownię farmakognozji,

m) pracownię analizy leków,

n) kompleks pracowni terapii zajęciowej (w tym: arteterapii, organizacji czasu wolnego, kulinarną,

rękodzielniczą, pracownię komunikacji interpersonalnej) .