Baza dydaktyczna


Do realizacji zadań statutowych, szkoła posiada:

1) sale lekcyjne;

2) bibliotekę wraz z centrum multimedialnym;

3) pracownię informatyczną

4) salę gimnastyczną;

5) pracownię rekreacji i sportu;

6) pracownie zawodowe.

 

Szkoła posiada następujące pracownie zawodowe dla poszczególnych kierunków kształcenia:

a) pracownię kosmetyczną,

b) pracownię wizażu,

c) pracownię anatomiczną,

d) pracownię hydroterapii,

e) pracownię masażu,

f) pracownię pierwszej pomocy,

g) pracownię opieki i pielęgnacji,

h) kompleks pracowni techniki dentystycznej (pracownię techniki dentystycznej, polerownię, gipsownię)

i) pracownię dekontaminacji medycznej,

j) pracownię higieny stomatologicznej/gabinet stomatologiczny,

k) pracownię technologii postaci leków,

l) pracownię farmakognozji,

m) pracownię analizy leków,

n) pracownię chemiczną,

o) kompleks pracowni terapii zajęciowej (w tym: arteterapii, organizacji czasu wolnego, kulinarną,

rękodzielniczą, pracownia komunikacji interpersonalnej) ,

p) pracownia rekreacji i sportu.

 

Baza dydaktyczna dawniej….

bazad1

 

W 1962 r. po miejscowym szpitalu przy ul. Piłsudskiego, pozostał wolny, dwukondygnacyjny budynek – zabytek piątej klasy, budowany w latach 1733 – 1760.W budynku mieściło się Kolegium Pijarskie, przemianowane w 1821 r. na Podlaską Szkołę Wojewódzką, a w latach 1865-1962 – Szpital Miejski Św. Tadeusza.

Po przeprowadzeniu remontu kapitalnego, we wrześniu 1963 r. budynek został przekazany Liceum Medycznemu Pielęgniarstwa, które zostało zorganizowane przez pierwszą dyrektorkę mgr Teresę Sołtyszewską i pierwszą kierownik szkolenia praktycznego mgr Władysławę Bułtowicz.

Budynek nie spełniał wymogów placówki dydaktycznej, toteż założono, że będą czynione starania prowadzące do budowy nowoczesnej bazy – internatu szkoły i kompleksu sportowego. Pod koniec lat sześćdziesiątych, dzięki staraniom pani dyrektor Longiny Król i Prezydium Komitetu Rodzicielskiego pod przewodnictwem pani Jadwigi Sawczak, została zabezpieczona działka pod budowę kompleksu budynków.

Na początku lat siedemdziesiątych rozpoczęto budowę internatu dla 150 uczniów, który oddano do użytku w listopadzie 1975 r. Prace związane z odbiorem prowadziła dyrektor Krystyna Pacocha. Została także opracowana dokumentacja projektowa na budynek szkoły z salą gimnastyczną, która nie doczekała się realizacji. W wyniku zmian podziału administracyjnego kraju, Łuków znalazł się w nowym województwie siedleckim, które nie mogło subsydiować budowy szkoły.

Wrzesień 1986 r. zaowocował wydaniem decyzji o opracowaniu dokumentacji projektowej na nowy budynek dydaktyczny z kompleksem sportowym. Budowę rozpoczęto, dzięki staraniom pani dyrektor Elizy Gizy w 1989 r., ale po wykonaniu robót wstępnych wstrzymano w roku 1991.

W maju 1992 r., pojawiła się nadzieja na kontynuowanie budowy, ze środków finansowych Ministerstwa Zdrowia i Opieki Społecznej.

We wrześniu 1992 r. Łukowskie Przedsiębiorstwo Budowlane rozpoczęło budowę, a pani dyrektor Longinie Król udało się doprowadzić do zdecydowanych rozstrzygnięć spraw formalnych związanych z realizacją inwestycji. Założono pełną kontrolę nad jakością prac budowlanych, oszczędne wydawanie środków budżetowych i zrezygnowano z powierzenia prowadzenia budowy inwestorowi zastępczemu. 15 października 1992 r. były już wykonane fundamenty. Zorganizowano skromną uroczystość wmurowania kamienia węgielnego, dając tym samym wyraz tradycji budowlanej.

Zespół dyrekcyjny pod przewodnictwem mgr Longiny Król ponosił całkowitą odpowiedzialność połączoną z ogromnym zakresem obowiązków, które wyrównywała radość i nadzieja, że wkrótce cel zostanie osiągnięty.

Rok 1995 niesie spełnienie marzeń na wprowadzenie się do budynku dydaktycznego. Upływa pod hasłem przeprowadzenia przetargów na wyposażenie w meble i pomoce szkolne oraz stanowcze mobilizowanie wykonawcy do dotrzymania terminu odbioru. Dnia 22 grudnia opuściliśmy stary budynek szkoły.


bazad2


Od roku 1996 szkoła mieści się w dwupiętrowym pięknym architektonicznie, bardzo dobrze wyposażonym i kubaturowo dużym (16850m3) budynku mieszczącym się na ul. Kryńskiego 10.

Szkoła posiada kompleks sportowy: salę gimnastyczną z zapleczem sanitarnym, siłownię oraz pełnowymiarowe boiska do gier i bieżnię pokrytą nawierzchnią syntetyczną.

Uczniowie Medycznego Studium Zawodowego mogą kwaterować się w działającym przy szkole internacie. Od września 1999 r. do września 2016 r. funkcję kierownika internatu pełniła mgr Hanna Szyndler. Lata jej pracy to okres związany z modernizacją budynku i doposażeniem pomieszczeń mieszkalnych. Obecnie w internacie może zamieszkać 96 osób w wyróżniających się wysokim standardem pokojach 2-3 osobowych. Mieszkańcy internatu mają zapewnione całodobowe wyżywienie w szkolnej stołówce, mogą korzystać ze świetlicy, w której znajduje się telewizor. Internat jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych, posiada windę, dźwig osobowy i trzy pokoje dla osób niepełnosprawnych.


bud2-214×300

bazad3

Młodzież Medycznego Studium Zawodowego w Łukowie uczy się w salach wykładowych bogato wyposażonych w sprzęt specjalistyczny i szeroką gamę pomocy dydaktycznych.

Higienistka stomatologiczna – zajęcia odbywają się w gabinecie dentystycznym, pracowni informatycznej oraz innych klasopracowniach.

Opiekun medyczny – zajęcia odbywają się w pracowni zabiegów pielęgnacyjnych w pracowni informatycznej oraz innych klasopracowniach.

Technik dentystyczny – zajęcia odbywają się w gabinecie dentystycznym, pracowni modelarstwa, pracowni techniki dentystycznej, informatycznej oraz innych klasopracowniach.

Technik farmaceutyczny – zajęcia odbywają się w pracowni chemicznej, analizy leków, technologii postaci leków, informatycznej oraz innych klasopracowniach.

Technik usług kosmetycznych – sala wykładowa, oraz 2 pracownie kosmetyczne: pielęgnacji twarzy i ciała oraz manicure i pedicure.

Technik masażysta – zajęcia odbywają się w pracowni masażu suchego, wodnego i kinezyterapii oraz salach wykładowych, ćwiczenia realizowane są również w przychodni rehabilitacyjnej i szpitalnym oddziale rehabilitacyjnym.