Osiągnięcia

27 kwietnia 2017 r. podczas V Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy Farmaceutycznej
w klasyfikacji indywidualnej Natalia Kiełczykowska zajęła I miejsce. W klasyfikacji szkół Medyczne Studium Zawodowe w Łukowie uplasowało się na II miejscu. Szkołę reprezentowały: Natalia Kiełczykowska i Olga Szcześniak

12 czerwca 2017 r. na VI Turnieju Masażu Szkół Medycznych Województwa Lubelskiego reprezentacja szkoły w składzie: Martyna Koryś i Anna Nurzyńska zajęła II miejsce.

 11 grudnia 2017 r. cztery uczennice Szkoły Policealnej – Medycznego Studium Zawodowego im. Janusza Korczaka w Łukowie odebrały stypendia Marszałka Województwa Lubelskiego, przyznawane  w ramach programu unijnego „Lubelska kuźnia talentów 2016 – 2019”. Stypendystkami zostały:

 1. CZARNECKA KATARZYNA – uczennica III semestru kierunku technik farmaceutyczny;
 2. KOWALCZYK KATARZYNA – uczennica III semestru kierunku technik usług kosmetycznych;
 3. NOWICKA ZOFIA – uczennica III semestru kierunku technik farmaceutyczny;

OLIMPIADY I KONKURSY

Tradycją szkoły był liczny udział młodzieży w Olimpiadzie Pielęgniarstwa. Najlepsi uczniowie reprezentowali szkolę każdego roku w etapie wojewódzkim. Laureaci II etapu, reprezentowali województwo na szczeblu krajowym.
Najwyższe wyniki uzyskali:

 • 1968 rok w I finale krajowym bierze udział Krystyna Pobratym
 • 1969 rok w finale II Olimpiady Małgorzata Iwanowska uzyskuje IV miejsce
 • 1970 rok udział w III Olimpiadzie bierze Wiesława Stachyra
 • 1977 rok w X finale krajowym Grażyna Markowska uzyskuje V miejsce, a Halina Jakimiuk VIII miejsce
 • 1978 rok w XI Olimpiadzie II miejsce jest udziałem Małgorzaty Wierzejskiej, szkolę reprezentuje także Urszula Daniluk
 • 1985 rok w XXI Olimpiadzie reprezentuje województwo Małgorzata Filipek
 • 1990 rok w XXIII finale krajowym X miejsce uzyskuje Angelika Domoń
 • 1991 rok w XXIV Olimpiadzie bierze udział Ewa Osiak
 • 1996 rok w XXVIII Olimpiadzie III miejsce w etapie krajowym jest udziałem Agnieszki Rodak

Młodzież naszej szkoły zazwyczaj zajmowała I miejsce w etapie wojewódzkim Olimpiady Pielęgniarstwa uzyskując warunki do otrzymania pucharu przechodniego na własność szkoły.

Osiągnięcia młodzieży wiążą się również z wojewódzkimi konkursami przedmiotowymi

 • 1989/90 I miejsce Małgorzaty Kępy i II miejsce Bożeny Janczak w konkursie chirurgicznym
 • 1992/93 I miejsce Joanny Koślacz II miejsce Anny Najdyhor także w konkursie chirurgicznym.
  Uczennice pracowały pod kierunkiem dyrektor mgr Elizy Gizy. Efektem było wręczenie szkole przez Starszego Wizytatora Szkół Medycznych pucharu przechodniego.

Do osiągnięć należy zaliczyć udział w Ogólnopolskim Konkursie „Promocji Zdrowia i Zapobiegania Chorobom”:

 • 1994 rok III miejsce Katarzyna Kaczorowska i Katarzyna Grzywacz, VI miejsce Agnieszka Brzezińska
 • 1995 rok VI miejsce Grzegorz Lemieszek
  Przygotowaniem młodzieży kierowały mgr Marianna Łukasik i mgr Anna Marciniuk oraz kierownik szkolenia mgr Bożena Jędrzejkowska

W 1996 roku z inicjatywy Starszego Wizytatora mgr Narcyzy Ratajczak odbył się w zmienionej formie Wojewódzki Konkurs „Promocji Zdrowia”, w którym uzyskaliśmy I miejsce wśród szkół medycznych województwa.

Szkoła zaznaczyła swoje istnienie włączając się w pracę środowiska lokalnego:
Stowarzyszeniem Diabetyków pod kierunkiem mgr Barbary Karmowskiej. Dzięki naszej młodzieży funkcjonuje punkt edukacyjny dla chorych na cukrzycę z rejonu łukowskiego, w którym pacjenci uczą się samokontroli, samoobserwacji i samopielęgnacji oraz profilaktyki. Stowarzyszenie Diabetyków wyróżniło Honorową Odznaką Zasłużonych dla Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków mgr Barbarę Karmowską i nagrodziło pracę absolwentek: Justyny Rybickiej, Joanny Dybciak, Wioletty Dybciak, Anny Urban, Edyty Żórawnej.

Sukcesem był także udział młodzieży w 1987 roku w konkursie drużyn sanitarnych na szczeblu wojewódzkim, w którym to zdobyła I miejsce. Umożliwiło to udział w eliminacjach strefowych organizowanych w Olsztynie, gdzie wywalczyły II miejsce. Uczennice przygotowane były przez mgr Lidię Sawczuk.

W 2007 roku odnieśliśmy ogromny sukces w III Ogólnopolskim Konkursie Dietetyki. Dwie uczennice wydziału Dietetyki, Monika Matejek i Dorota Nurzyńska, zostały laureatkami konkursu zajmujac I i II miejsce. Opiekunem laureatek była mgr Krystyna Ambroziak.

29 stycznia 2010 r. – Paulina Paskudzka uczennica Medycznego Studium Zawodowego w Łukowie zajęła I miejsce w kategorii szkół ponadgimnazjalnych w etapie rejonowym XVIII Ogólnopolskiej Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK przeprowadzonego przez Zarząd Rejonowy PCK w Łukowie. W etapie okręgowym Olimpiady, który odbył się 19 marca Paulina Paskudzka zajęła IV miejsce.

25 marca 2010 r. – drużyna dziewcząt z naszej szkoły zdobyła III miejsce w I Halowym Turnieju Piłki Siatkowej Kobiet i Mężczyzn Szkół Medycznych o Puchar Marszałka Województwa Lubelskiego.

13-15 maja 2010 r. – reprezentacja naszej szkoły zajęła V miejsce w Mistrzostwach Województwa Lubelskiego w Ratownictwie Medycznym i Drogowym. W skład reprezentacji wchodzili słuchacze IV semestru wydziału ratownik medyczny: Adrianna Szklarczyk, Joanna Sobczak, Sebastian Kamecki, Piotr Siedlec. Opiekunem grupy była P. Agnieszka Baranowska i P. Małgorzata Przeździak.

W dniu 29 marca 2012 r. – męska i żeńska drużyna piłki siatkowej MSZ Łuków zajęły III miejsce w Mistrzostwach Województwa Lubelskiego Szkół Medycznych i Kolegiów w Piłce Siatkowej Kobiet (III) i Mężczyzn (IV) o Puchar Marszałka Województwa Lubelskiego.

11 maja 2012 r. – uczniowie IV semestru Tomasz Koczkodaj i Karol Bogdański zajęli III miejsce w I Wojewódzkim Turnieju Masażu „Zamość 2012” pod patronatem Marszałka Województwa Lubelskiego Krzysztofa Hetmana i członka Zarządu województwa lubelskiego Tomasza Pękalskiego.

17-19 maja 2012 r. trzy osobowa drużyna przyszłych ratowników, w składzie Sebastian Chabrowski, Paulina Dzido, Krzysztof Jamrożek, pracująca pod kierunkiem pani Małgorzaty Przeździak oraz pani Agnieszki Baranowskiej, uzyskała III miejsce na podium w III Mistrzostwach Województwa Lubelskiego dla Szkół i Uczelni kształcących się w kierunku Ratownik Medyczny.

23-24 maja 2013 r. nasza szkoła zajęła I miejsce w rywalizacji szkół w I Wojewódzkim Konkursie Wiedzy Farmaceutycznej. W gronie laureatów Konkursu znalazły się nasze dwie uczennice Prokopek Ewa – zwyciężczyni konkursu oraz Karolina Zielonka, która zajęła III miejsce.

14 maja 2014 roku Medyczne Studium Zawodowe im. Janusza Korczaka w Łukowie zajęło I miejsce w drugiej edycji Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy Farmaceutycznej, nad którym Honorowy Patronat objął Marszałek Województwa Lubelskiego Krzysztof Hetman.
W klasyfikacji indywidualnej uczniów, po podsumowaniu punktów ze wszystkich części konkursu, najlepsi okazali się:
I miejsce – Płatkowska Magdalena – Medyczne Studium Zawodowe im. Janusza Korczaka w Łukowie
II miejsce – Piekart Magdalena – Medyczne Studium Zawodowe im. Janusza Korczaka w Łukowie.

W dniach 20 i 21 maja br. podczas III Wojewódzki Konkurs Wiedzy Farmaceutycznej pod Honorowym Patronatem Pana Sławomira Sosnowskiego – Marszałka Województwa Lubelskiego Medyczne Studium Zawodowe im. Janusza Korczaka w Łukowie zajęło I miejsce w rywalizacji szkół. W  klasyfikacji indywidualnej uczniów po podsumowaniu punktów ze wszystkich części konkursu, również okazaliśmy się najlepsi:
I miejsce – Wioleta Daniluk – Medyczne Studium Zawodowe im. Janusza Korczaka w Łukowie,
II miejsce – Marta Pazura – Medyczne Studium Zawodowe im. Janusza Korczaka w Łukowie.

1 kwietnia 2016 roku w Medycznym Studium Zawodowym im. Janusza Korczaka w Łukowie odbyła się czwarta edycja Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy Farmaceutycznej, nad którym Honorowy Patronat objął Marszałek Województwa Lubelskiego Sławomir Sosnowski. Po podsumowaniu punktów z obu etapów konkursu komisja konkursowa wyłoniła listę laureatów, wśród których znalazła się  uczennica naszej szkoły –Beczek Aleksandra, która zajęła II miejsce w klasyfikacji generalnej. W klasyfikacji szkół Medyczne Studium Zawodowe w Łukowie  uklasyfikowało się na II miejscu.

13 maja 2016 r. Medyczne Studium Zawodowe im. Janusza Korczaka w Łukowie zdobyło 2 miejsce w V Wojewódzkim Turnieju Masażu, który odbył się  w Medycznym Studium Zawodowym im. Marii Minczewskiej w Białej Podlaskiej.   Ten zaszczytny tytuł wywalczyły dla naszej szkoły uczennice kierunku technik masażysta Anna Nurzyńska i Monika Skrzypiec.

 

SESJE I SEJMIKI POPULARNONAUKOWE

Interesującą formą rozwoju zainteresowań młodzieży stały się sesje i sejmiki popularnonaukowe.

1985 rok – Rozwój polskiego parlamentaryzmu – sesję przygotowała młodzież pod kierunkiem mgr Stefanii Gomoły.
1986 rok – „Historia rozwoju służby zdrowia w rejonie łukowskim” – pod patronatem mgr Elizy Gizy, która z młodzieżą ocaliła od zapomnienia twórców naszej służby zdrowia oraz zebrała cenne dokumenty. Sesji towarzyszyła wystawa zdjęć archiwalnych, dokumentów i pamiątek odzwierciedlających pracę służby zdrowia. Plastycznego opracowania wystawy dokonały mgr Jolanta Laskowska i mgr Eliza Giza przy pomocy młodzieży.

1987 rok – Młodzież ukierunkowana przez mgr Wandę Kępę i mgr Elżbietę Dołęgę przygotowała sejmik poświęcony problematyce AIDS.

1989 rok – Efektem pracy koła wiedzy o zawodzie pod kierunkiem mgr Wandy Kępy był sejmik naukowy pod hasłem „Eutanazja – morderstwo czy humanitaryzm”. Temat sejmiku budził wiele refleksji i zadumy. A o to wpisy do kroniki, uczestników spotkania: „Każdy człowiek posiada instynkt życia, a problem eutanazji nie powinien go zakłócać.”

1990 rok – II edycja sejmiku naukowego. Tematem rozważań, pod kątem etyczno-moralnym była sztuczna prokreacja i usuwanie ciąży. Tematyczną wystawę przygotowała młodzież pod kierunkiem mgr Wandy Kępy.

III naukowe spotkanie środowiska szkół medycznych – młodzieży szkoły i ich rówieśników ze średnich szkół łukowskich odbyło się w kwietniu 1990 roku za sprawą potrzeby dyskusji na temat problemów transplantacji narządów. Gościem honorowym był chirurg Marian Siemkowicz. Młodzież przygotowana przez mgr Wandę Kępę wygłosiła referaty i zorganizowała okolicznościową wystawkę materiałów poglądowych, publikacji i pozycji bibliograficznych.
1993 rok – Sejmik naukowy pod hasłem AIDS TOLERANCJA – przygotowany i prowadzony przez młodzież Liceum Medycznego i Medycznego Studium Zawodowego wydziału pielęgniarstwa pod kierunkiem mgr Anny Sołtyszewskiej i mgr Krystyny Ambroziak.

 

1994 rok – Udział młodzieży Medycznego Studium Zawodowego w sympozjum ogólnopolskim pod hasłem „Tolerancja” zorganizowanym przy współpracy z Wojewódzką Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Siedlcach. Za przygotowanie słuchaczy odpowiedzialna była mgr Anna Sołtyszewska.
1995 rok – Sejmik poświęcony problematyce autyzmu u dzieci przygotowany przez słuchaczy wydziału pielęgniarstwa pod kierunkiem mgr Krystyny Ambroziak.
1996 rok – Do tematu transplantologii powróciliśmy po ukazaniu się nowej ustawy o transplantacji narządów. Sejmik dotyczący tych zagadnień przygotowała z młodzieżą mgr Anna Sołtyszewska. Gościliśmy lek. med. Izabelę Kossowską Ordynatora Oddziału Intensywnej Opieki Medycznej. Sejmik pod hasłem „Nie pamiętam, że zapomniałam” przygotowany przez młodzież wszystkich wydziałów (pielęgniarstwa, dietetyki i terapii zajęciowej) ukazał problemy związane z pielęgnacją, żywieniem i organizacją czasu wolnego chorym, pod kierunkiem mgr Wandy Kępy i mgr Krystyny Ambroziak.

W lipcu młodzież z mgr Krystyną Ambroziak prowadziła dwutygodniowy turnus rehabilitacyjno – wypoczynkowy we Fronołowie dla 20 osobowej grupy chorych na chorobę Alzheimera.

1997 rok – Młodzież z wydziału terapii zajęciowej z mgr Krystyną Ambroziak prowadziły II turnus rehabilitacyjny w Gródku nad Bugiem z 40 osobową grupą chorych i ich opiekunów.

W celu zdobycia profesjonalnej wiedzy i umiejętności, młodzież z nauczycielami uczestniczyła (kwiecień i wrzesień 1997 roku) w międzynarodowej konferencji poświęconej zagadnieniom choroby Alzheimera.

Młodzież wydziału dietetyki, pielęgniarstwa i terapii zajęciowej, przygotowała opracowanie dotyczące całościowej opieki nad ludźmi z chorobą Alzhaimera w oparciu o doświadczenia wyniesione z turnusu rehabilitacyjnego i konferencji, które przekazały na szkoleniu pielęgniarkom środowiskowym województwa siedleckiego. Młodzież była inspirowana przez mgr Krystynę Ambroziak.
2001 rok – Odbył się sejmik popularno-naukowy pt. „Chemiczna pułapka”, przygotowany przez – mgr K. Ambroziak.
2002 rok – Kolejny sejmik przygotowany przez młodzież naszej szkoły pod kierunkiem mgr Anny Sołtyszewskiej nosił tytuł „Chorobę alkoholową można leczyć”.

2003 rok – W 2003 r. mgr K. Ambroziak i mgr M. Zielonka wsparły uczniów, którzy opracowali sejmik popularno-naukowy „Przemoc i agresja wobec dzieci i młodzieży szkolnej”.

2004 rok – „Blaski i cienie starości”- sejmik popularno-naukowy przygotowany przez zespół nauczycieli pod kierunkiem mgr Anny Sołtyszewskiej we współpracy z Akademią Medyczną w Lublinie.

„Rola i zadania zespołu terapeutycznego w pracy z dzieckiem niepełnosprawnym” – sejmik popularno-naukowy przygotowany przez młodzież terapii zajęciowej pod kierunkiem mgr Anny Mikołajewskiej.

2005 rok – Odbyła się sesja popularno-naukowa pod hasłem „Niech matki i dzieci będą najważniejsze” – mgr Krystyna Ambroziak i Anna Sołtyszewska we współpracy z Powiatową Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną w Łukowie.

2007 rok – Sejmik popularno-naukowy pt. „Depresje i próby samobójcze wśród dzieci i młodzieży” – przygotowany przez mgr Małgorzatę Zielonkę, mgr Annę Siedlecką-Marciniak i mgr Krystynę Ambroziak.

Szkoła jest gospodarzem III Ogólnopolskiej edycji Konkursu Dietetyki. Komitet organizacyjny konkursu tworzą:
– Przewodnicząca: mgr Longina Król Dyrektor Medycznego Studium Zawodowego w Łukowie
– Z-ca przewodniczącego: mgr Anna Sołtyszewska Kierownik Szkolenia Praktycznego
– Kierownik Organizacyjny: mgr Krystyna Ambroziak nauczyciel dietetyki
– Członkowie: mgr Anna Król, mgr Małgorzata Przeździak, mgr Barbara Karmowska, mgr Krystyna Peryt. Konkurs odbył się w dniach 19-20 kwietnia 2007 r. pod Honorowym Patronatem Marszałka Województwa Lubelskiego Pan Jarosława Zdrojkowskiego. W eliminacjach wzięło udział 14 szkół z całej Polski, delegujących po dwóch uczniów IV semestru wydziału dietetyki. Tematem wiodącym konkursu było „Zastosowanie mięsa wołowego, wieprzowego i drobiowego w żywieniu człowieka zdrowego i chorego”. Konkurs poszerzył wiedzę uczestników z zakresu wykorzystania mięsa w żywieniu ludzi zdrowych i chorych. Stał się jednocześnie znakomitą okazją do podniesienia rangi i promocji zawodu dietetyka. Imprezy przygotowanie przez organizatorów istotnie wpłynęły na integrację środowiska dietetyków, wymianę doświadczeń w zakresie tradycji żywieniowych różnych okolic Polski.

2009 r. – Konferencja dla nauczycieli uczących w zawodzie technik masażysta, pt. „Poszukiwanie skutecznych sposobów przygotowania uczniów do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe”.
12 kwietnia 2011 r. – Sejmik popularno-naukowy pt. „Narkotyki – nie przegrać życia” – zorganizowany przez mgr Małgorzatę Przeździak i mgr Małgorzatę Zielonkę.
2011 r. – Zorganizowaliśmy Wojewódzką Konferencję Metodyczną dla nauczycieli województwa lubelskiego, kształcących w zawodzie technika farmaceutycznego. Tematem konferencji było „Poszukiwanie skutecznych sposobów przygotowania uczniów do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe”.
2012 r. – Ponownie organizujemy Wojewódzką Konferencję Metodyczną dla nauczycieli uczących w zawodzie technik farmaceutyczny z regionalnych szkół zawodowych prowadzonych przez Samorząd Województwa Lubelskiego oraz uczniów wydziału technik farmaceutyczny. Tematem przewodnim konferencji jest hasło „Trendy we współczesnej opiece farmaceutycznej”.
2013 r. – Medyczne Studium Zawodowe im. Janusza Korczaka w Łukowie we współpracy ze Związkiem Zawodowym Techników Farmaceutycznych RP w dniach 23-24 maja 2013 r. zorganizowało I Wojewódzki Konkurs Wiedzy Farmaceutycznej. Honorowy Patronat nad konkursem objął Marszałek Województwa Lubelskiego Krzysztof Hetman. W zmaganiach konkursowych wzięło udział 6 szkół policealnych województwa lubelskiego kształcących w zawodzie technik farmaceutyczny. Konkurs trwał dwa dni i składał się z dwu etapów. Pierwszego dnia odbył się etap teoretyczny, drugiego natomiast praktyczny, w którym zadaniem uczestników było opracowanie projektu realizacji prac związanych z wykonaniem leku.
2014 r. – Medyczne Studium Zawodowe zorganizowało konferencję naukową TRANSPLANTOLOGIA XXI wieku – fakty i mity, pod hasłem: „Miłość przesunięta poza granicę śmierci”. Konferencję objął patronatem Pan Profesor Roman Danielewicz – Dyrektor Centrum Organizacyjno – Koordynacyjnego do spraw transplantacji – POLTRANSPLANT.  Hasło konferencji „Miłość przesunięta poza granicę śmierci” nawiązywało do zagadnień obecnych na sejmikach naukowych, które stanowią tradycję w 50-cio letniej historii naszej szkoły. Celem konferencji było zwiększenie wiedzy na temat dawstwa i transplantacji narządów oraz tkanek. Spotkanie zaadresowaliśmy przede wszystkim uczniom szkół ponadgimnazjalnych i policealnych województwa lubelskiego, nauczycielom, wychowawcom i katechetom. Swoją obecnością zaszczyciło nas tego dnia wielu specjalistów z dziedziny transplantologii, którzy przedstawili fakty i starali się rozwiać mity związane z dawstwem narządów. Organizatorami konferencji były Panie mgr Małgorzata Przeździak i mgr Agnieszka Baranowska.
2014 r. – Po raz drugi jesteśmy organizatorem II Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy Farmaceutycznej, nad którym Honorowy Patronat objął Marszałek Województwa Lubelskiego Krzysztof Hetman. Współorganizatorem wydarzenia był Prezes Związku Zawodowego Techników Farmaceutycznych RP Dominik Żyro. Funkcję Eksperta Merytorycznego przyjęła na siebie r n. farm. Regina Kasperek, adiunkt Katedry Farmacji Stosowanej Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Do konkursu zgłosiło się 6 szkół policealnych województwa lubelskiego kształcących w zawodzie technika farmaceutycznego. Konkurs składał się z dwóch części: teoretycznej i praktycznej, badających wiedzę z przedmiotów kierunkowych oraz umiejętność wykonania leku recepturowego w postaci proszków dzielonych zawierających w swoim składzie substancje silnie działające.

W dniu 20 maja 2015 r. w Medycznym Studium Zawodowym w Łukowie odbyła się sesja popularno – naukowa pt. Pokonać ból. Została ona zorganizowana w ramach III Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy Farmaceutycznej . Sesja miała na celu ukazanie bólu w kategoriach problemu medycznego, społecznego i duchowego. Koordynatorem zespołu organizującego sesję były panie Barbara Frankowska i Jolanta Michalska.

21 kwietnia 2016 r. odbyła się w naszej szkole konferencja naukowa pt. „Poukładaj sobie raka- suplementy diety jako eliksir zdrowia”. Celem konferencji było kształtowanie świadomości społecznej na temat zdrowego stylu życia, roli diety w prawidłowym funkcjonowaniu organizmu oraz chorób nowotworowych. Konferencję przygotowała Pani Monika Celińska i Pani Anna Kupińska.

Certyfikaty uzyskane przez szkołę w ogólnopolskich konkursach:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W MSZ jest realizowana innowacja pedagogiczna z wychowania fizycznego pt: „Aktywność fizyczna receptą na zdrowie”,

W przygotowaniu jest innowacja  realizowana  przez Internat MSZ pt: „Poczucie bezpieczeństwa gwarantem prawidłowego rozwoju młodzieży”.