PROJEKTYRegionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020
Oś Priorytetowa 13 Infrastruktura społeczna
Działanie 13.6 Infrastruktura kształcenia zawodowego i ustawicznego


Beneficjent:  Województwo Lubelskie ul. Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin – Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Lublinie, ul. Sulisławicka 7, 20-360 Lublin

Jednostki objęte projektem: Szkoła Policealna – Medyczne Studium Zawodowe im. Janusza Korczaka w Łukowie, Szkoła Policealna – Medyczne Studium Zawodowe im. Marii Minczewskiej w Białej Podlaskiej, Szkoła Policealna – Medyczne Studium Zawodowe
w Biłgoraju, Szkoła Policealna – Medyczne Studium Zawodowe im. Władysławy Szoc w Chełmie, Szkoła Policealna – Medyczne Studium Zawodowe im. Stefanii Wołynki w Janowie Lubelskim, Szkoła Policealna – Medyczne Studium Zawodowe im. Stanisława Liebharta w Lublinie, , Szkoła Policealna – Medyczne Studium Zawodowe im. PCK w Puławach, Szkoła Policealna – Medyczne Studium Zawodowe im. Stanisławy Leszczyńskiej w Zamościu.

Cel projektu: poprawa warunków kształcenia zawodowego i ustawicznego prowadzonego
w ramach medycznych szkół policealnych, dla których organem założycielskim
jest Województwo Lubelskie.