II edycja Konkursu Pierwszej Pomocy.y

Zapraszamy do udziału w konkursie.

Szkoła Policealna – Medyczne Studium Zawodowe im. Janusza Korczaka działając we współpracy
ze Starostwem Powiatowym w Łukowie zapraszają uczniów szkół ponadpodstawowych Powiatu Łukowskiego do udziału w II edycji Konkursu Pierwszej Pomocy.

Celem konkursu jest propagowanie wiedzy na temat udzielania pierwszej pomocy osobom poszkodowanym oraz  kształtowanie odpowiedzialności za ludzkie życie.

Zakres tematyczny konkursu obejmuje efekty kształcenia z przedmiotu Edukacja dla bezpieczeństwa na poziomie szkoły podstawowej i ponadpodstawowej. Każda szkoła może zgłosić do udziału
5 uczniów.

Zmagania konkursowe odbędą się 27 kwietnia 2022 roku, w godzinach 10:00 – 14:00 w siedzibie Szkoły Policealnej – Medycznego Studium Zawodowego im. Janusza Korczaka w Łukowie
(II piętro budynku).

Konkurs składa się z dwóch części. W I części uczestnicy rozwiążą test wiedzy składający się z 40 pytań. Osoby, które uzyskają 90% poprawnych odpowiedzi zostaną zakwalifikowani do części II – wykonania zadania praktycznego, zgodnie z algorytmami.

Udział w konkursie jest uwarunkowany przesłaniem poprawnie wypełnionego formularza zgłoszeniowego, który należy odesłać na adres e-mail organizatora sekretariat@mszlukow.pl lub złożyć w sekretariacie szkoły do 13 kwietnia 2022r. do godziny 14:00.

Dla laureatów Konkursu przewidziane są cenne nagrody rzeczowe ufundowane przez Starostę Powiatu Łukowskiego Pana Dariusza Szustka oraz pamiątkowy dyplom.

W klasyfikacji generalnej szkoły otrzymują Puchary ufundowane przez Dyrektora Szkoły Policealnej
– Medycznego Studium Zawodowego w Łukowie.

Regulamin Konkursu z Pierwszej Pomocy

Formularz

 

„Łańcuch Dobra”

27 listopada w Szkole Policealnej – Medycznym Studium Zawodowym podsumowana została Ogólnopolska Akcja Charytatywna „Łańcuch Dobra”, której organizatorem jest Stowarzyszenie Pro Salute z Białegostoku. Idea bicia rekordu długości łańcucha choinkowego to zadanie symboliczne – ma pokazać dzieciom z dystrofią mięśniową, że nie są samotne w swojej chorobie i mogą liczyć na wsparcie wielu osób.

Społeczność naszej szkoły wykonała „Łańcuch Dobra” o długości 541 metrów. W jego powstanie zaangażowali się słuchacze I sem. kierunków: opiekun medyczny, opiekunka dziecięca, technik masażysta, podolog i technik usług kosmetycznych (dzienny) oraz III sem. terapeuty zajęciowego, higienistki stomatologicznej, technika usług kosmetycznych (zaocznego) wraz z członkami rodzin. W akcji wzięli też udział nauczyciele, wychowawcy oraz Pani Kierownik Internatu.

Szkoła przekazała datek pieniężny na rzecz podopiecznych Stowarzyszenia Pro Salute.

Dziękujemy wszystkim, którzy przyłączyli się do tworzenia naszego „Łańcucha Dobra”. Ozdobi on bożonarodzeniowe choinki w placówkach opiekuńczych zaprzyjaźnionych z naszą szkołą.

 

Współpraca z ŁUTW

Po przerwie spowodowanej pandemią, wznowiona została współpraca naszej szkoły
z Łukowskim Uniwersytetem Trzeciego Wieku.

8 marca, w ramach obchodów Dnia Kobiet w Łukowskim Ośrodku Kultury, odbyła się prelekcja dla słuchaczek uniwersytetu. Pani Mariola Sulej, ucząca na kierunku technik usług kosmetycznych, przedstawiła Paniom temat „Pielęgnacja cery dojrzałej”.

Uczestniczki spotkania dowiedziały się, jak mogą zadbać o swoją skórę m.in. przy pomocy naturalnych produktów, które posiadają w swojej kuchni.

Kolejny wykład już 22 marca.

Informacja i galeria zdjęć na stronie Łukowskiego Ośrodka Kultury:

https://www.lok.lukow.pl/wiadomosci/2852,dzien-kobiet-lukowskiego-uniwersytetu-trzeciego-wieku-foto

 

Powiatowy konkurs “Bajkowa zima”

22.01.2021 r. podsumowano konkurs “Bajkowa zima”. Na konkurs wpłynęło 59 zdjęć bajkowej zimy z całego powiatu łukowskiego. Prace plastyczne, wykonane różnymi technikami, zostały przygotowane przez dzieci, pod opieką rodziców lub nauczycieli grup przedszkolnych. Jury wyłoniło 4 zwycięzców:

I miejsce – Natalia Paszkowska z Przedszkola Integracyjnego nr 1 w Łukowie i Laura Kempa z Łukowa,

II miejsce – Joanna Suchodolska z Zespołu Szkół (Przedszkola) w Świdrach,

III miejsce – Nina Sosnowska z Łukowa,

Gratulujemy zwycięzcom.

Dziękujemy wszystkim za udział w konkursie i  zapraszamy do wzięcia udziału w następnych.

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy i nagrody pocieszenia,
a laureaci zostali wyróżnieni nagrodami w postaci zestawów plastycznych.