Podsumowanie projektu edukacyjnego

Podsumowanie projektu edukacyjnego

17 stycznia 2024 r. w Łukowskim Ośrodku Kultury odbyło się spotkanie podsumowujące projekt edukacyjny  “Cukrzyca – nie taki słodki problem” , który opracowany i realizowany był przez Szkołę Policealną – Medyczne Studium Zawodowe im. Janusza Korczaka w Łukowie wraz z licznymi partnerami. branży społeczo – medycznej Można było tam wysłuchać wykładów: “Zespół stopy cukrzycowej”, „Profilaktyka i pielęgnacja stóp u osób zagrożonych Zespołem Stopy Cukrzycowej” oraz „Cukrzyca od kuchni”. Prelegentkami były: p.Maria Biernacka, p.Monika Napiórkowska i p. Magdalena Kaźmierak-Sadło. P. Ewelina Toporowicz udzieliła praktycznych porad dot. gimnastyki stóp w celu zapobiegania stopy cukrzycowej.