KOŁA ZAINTERESOWAŃ


W roku szkolnym 2019/2020 działają następujące koła zainteresowań:

1) Koło masażysty – opiekun p. Anna Mateńka;

2) Koło kosmetyczne – opiekun: p. Mariola Sulej;

3) Koło dentystyczne – opiekun: p. Ewa Wysokińska;

4) Koło pierwszej pomocy – opiekun: p. Agnieszka Baranowska;

5) Koło PCK i HDK – opiekun p. Anna Wiąckiewicz.