Uroczystość ukończenia szkoły

śłuchacze SPMSZ Łuków na uroczystości zakończenia roku
Foto: SPMSZ Łuków

14 kwietnia odbyła się uroczystość zakończenia szkoły przez słuchaczki kierunku opiekun medyczny. Pani Dyrektor Anna Sołtyszewska wraz z Panią Kierownik Małgorzatą Przeździak i wychowawczynią Panią Marią Biernacką wręczyły Świadectwa ukończenia szkoły oraz Certyfikaty potwierdzające kwalifikację w zawodzie.

Dyrektor szkoły pogratulowała Paniom wysokich wyników na egzaminie zawodowym. Poinformowała, że od 9 lat opiekun medyczny ma 100% zdawalność. Absolwentki, które wyróżniły się aktywnością na rzecz szkoły i wysokimi wynikami w nauce otrzymały dyplomy.

Absolwentki złożyły ślubowanie na sztandar szkoły, następnie ich przedstawicielka podziękowała nauczycielom za trud włożony w naukę, a zwłaszcza w przygotowanie do egzaminu zawodowego.

W imieniu społeczności szkolnej, głos zabrała słuchaczka II sem. opiekuna medycznego. Wręczając wiosenne kwiaty pogratulowała Koleżankom wyników osiągniętych na egzaminie i życzyła im sukcesów w pracy zawodowej.

Następnie przemówiła Pani Maria Biernacka, która wyraziła dumę z absolwentek i uzyskanych przez nie wyników na egzaminie.

Na zakończenie Pani Dyrektor podziękowała Samorządowi Uczniowskiemu i jego opiekunowi – p. Agnieszce Zaniewicz za przygotowanie uroczystości.

Możliwość komentowania została wyłączona.